Bilecik Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi 0-3 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURSU

Bilecik Pazaryeri hem 0-3 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

0-3 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRA

0-3 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

0-3 YAŞ

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI TEMALAR, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ

TEMA

NUMARALARI

TEMALAR

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS

SAATİ

1

TANIŞMA VE PROGRAM TANITIMI

6

15

2

KADIN OLMAK

5

15

3

GÜVENLİ ANNELİK

7

15

4

DOĞUM VE LOHUSALIK

7

15

5

YENİ DOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU

9

15

6

ÇOCUK SAĞLIĞI

8

15

7

ANNE ÇOCUK BESLENMESİ

12

15

8

MOTOR GELİŞİM

8

15

9

BİLİŞSEL GELİŞİM VE DİL GELİŞİMİ

6

15

10

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

4

15

11

OZ BAKIM BECERİLERİ

4

15

12

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME

10

15

13

ÇOCUK HAKLARI/ ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI

9

15

14

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE DUYARLILIK

8

15

Toplam

103

210

0-3 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

0-3 Yaş

TEMALAR

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMA

1

TANIŞMA VE

PROGRAM

TANITIMI

1.Programın genel amacını bilir.

2.Gruba ilişkin temel kuralları bilir.

3.Programın işleyişine ilişkin süreçleri bilir.

4.Çocuk eğitim materyallerini tanır.

5.Programın ailelerden beklentilerini bilir.

6.Programın ailelere sağlayacağı yararları bilir.

*Eşini Tanıt

*Kurallar Üzerinde Anlaşma *Anlat Bakalım

Katılımcıların programın içeriği ile programın uygulama koşulları hakkında bilgilenmeleri sağlanır.

2

KADIN OLMAK

1.Kadının toplumsal rolünü bilir.

2.Kadının toplum içindeki yerini açıklar.

3.Kadın haklarını örneklerle açıklar.

4.Yaşanan hakları ve rolleriyle ilgili sorun alanlarını belirler.

5.Kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken önlemleri açıklar.

*Şimdi Ne Olacak?

*Ben Kimim?

*Ol-Olma

*Ortak Sorunlarımız *Bundan Sonra Ne Yapacağım?

*Uçurtma Yapalım

Katılımcıların kadın haklarını, kadının toplum içindeki yerini ve rollerini kavrayabilmeleri sağlanır.

3

GÜVENLİ

ANNELİK

1. Kadın ve erkek üreme organlarının isimlerini bilir.

2. Üreme sisteminde meydana gelebilecek sorunları bilir.

3.Üreme sistemi rahatsızlıklarından korunma yollarını bilir.

4.Gebelikten korunma yollarını bilir

5.Gebelik sürecinin aşamalarını bilir.

6.Sağlıklı bir bebeğe sahip olmak için yapılması gerekenleri açıklar.

7.Gebelik sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri söyler.

*Kimleri Tanıyoruz?

*Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

*EVET-HAYIR

Katılımcıların kadın ve erkek üreme organlarının özelliklerini, gebelikten korunma yollarını ve sağlıklı bebek sahibi olma koşullarını kavrayabil-meleri sağlanır.

4

DOĞUM VE LOHUSALIK

1.Güvenli doğum yöntemlerini belirtir.

2.Annelik donanımı, anne-bebek arasındaki bağlanmayı açık lar.

3.Lohusalık döneminin anne ve bebek açısından neden önemli olduğunu söyler.

4.Lohusalık döneminde bakımın neden önemli olduğunu

*Mektubunuz Var *Nasıl Doğum Yaptım? *Neler Öğrendik?

Katılımcıların doğum sürecini ve lo-husalık döneminin özelliklerini öğrenmeleri ve emzirmenin anne-bebek açısından önemini kavramaları sağlanır.

 

 

açıklar.

5.Doğum sonrası yaşanabilen depresyonu ve özelliklerini lis teler.

6.Emzirmenin bebek ve anne açısından önemli olduğun açıklar.

7.Doğru emzirme yöntemlerini özetler.

 

 

5

YENİ DOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU

1.Yeni doğan döneminin fiziksel özelliklerini açıklar.

2.Yeni doğan döneminin fizyolojik özelliklerini açıklar.

3.Yeni doğan dönemi bakımının önemini bilir.

4.Bebekte temel güven duygusunun önemini açıklar.

5.Bebekte temel güven duygusunu geliştirmek için yapılması gerekenleri bilir.

6.Bebeğin temizlik ve bakımı için yapılması gerekenleri bilir.

7.Yeni doğan döneminde bebeklerde rastlanan sağlık sorunlarını bilir.

8.Süt çocukluğu döneminde bebeklerde rastlanan sağlık sorunlarını bilir.

9.Bebeğin güvenliğini sağlamak için evde alınması gereken önlemleri açıklar.

* Anlat Bakalım

* Yaz - Yapıştır

Katılımcıların yeni doğan ve süt çocuğunun, beslenmesi, bakımı, sağlığının korunması ve güven duygusunun kazanılmasını sağlamak için yapmaları gerekenleri kavramaları sağlanır.

6

ÇOCUK

SAĞLIĞI

1.Sağlıklı çocuk takibinin önemini bilir.

2.Çocukluk döneminde sıklıkla karşılaşılan hastalıkların nedenlerini açıklar.

3.Çocukluk döneminde sıklıkla karşılaşılan hastalıklardan korunma yollarını bilir.

4.Çocukluk döneminde sıklıkla karşılaşılan hastalıkların belirtilerini söyler.

5.Çocukluk döneminde sıklıkla karşılaşılan hastalıklarda çocuğa nasıl yaklaşılacağını açıklar.

6. Çocuk hastalıklarının isimlerini söyler.

7.Çocuk hastalıklarının belirtilerini açıklar.

8. Aşıların çocuk sağlığı açısından önemini açıklar.

*Sağlık Çemberi *Hastalıklardan Korunmak *Ateş Ölçme (Koltuk Altı) *Hastalıklara Müdahale *Sözcük bulma

Katılımcıların sağlıklı çocuk yetiştirmek için yapılması gerekenleri kavramaları sağlanır.

7

ANNE ÇOCUK BESLENMESİ

1.Yeterli ve dengeli beslenmenin önemini açıklar.

2.Günlük alınması gereken besin kaynaklarını bilir.

3.Evde besinleri saklama koşullarını bilir.

4.Besinleri uygun şekilde saklamanın önemini açıklar.

5.Anne sütünün önemini açıklar.

6.Ağız sütünün önemini açıklar.

7.Yeni doğan çocukların beslenme kurallarını bilir.

8. Süt çağındaki çocukların beslenme kurallarını bilir.

9.Süt çağındaki çocukların beslenme kurallarını örnekleri vererek açıklar.

10.Besinleri uygun şekilde hazırlamanın önemini açıklar.

11.Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmada yapılması gerekenleri bilir.

12.Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmada yapılması gerekenleri örneklerle açıklar.

*Sebze ve Meyve Seçmek *Sağlıklı ve Yeterli Beslenen Kişi

*Günlük Yemek Planlama *Nasıl Tüketmeliyiz?

*Bu hafta neler yapabilirim? *Doğru-Yanlış

Katılımcıların yeterli ve dengeli beslenmenin anne ve çocuk açısından önemi hakkında bilgilenmeleri sağlanır.

8

MOTOR

GELİŞİM

1.Büyümenin nasıl gerçekleştiğini bilir.

2.Gelişmenin nasıl gerçekleştiğini bilir.

3.Çocukların motor gelişim özelliklerini bilir.

4.Büyük kasların gelişimini açıklar.

5.Küçük kasların gelişimini açıklar.

6.Motor gelişimde dikkat edilmesi gereken durumları bilir.

7.Çocukların motor gelişimini destekleyici etkinliklere örnekler verir.

8.Ev kazalarına karşı alınabilecek güvenlik önlemlerini bilir.

*Hareket Oyunu *Lideri Takip Et *Birlikte Oynuyoruz * Risk nerede?

Katılımcıların çocukların motor gelişim özellikleri ve motor gelişimi destekleyen etkinliklerin önemi hakkında bilgilenmeleri sağlanır.

9

BİLİŞSEL

GELİŞİM VE DİL

GELİŞİMİ

1.Çocukların bilişsel gelişim özelliklerini bilir.

2.Çocukların bilişsel gelişimini destekleyecek etkinliklere örnek verir.

3.Çocukların dil gelişim özelliklerini bilir.

4.Çocukların dil gelişimini destekleyici etkinliklere örnekler verir.

5.Çocukların dil gelişiminde kitapların önemini açıklar.

Bilişsel Beceriler *Bilişsel Gelişim Özellikleri *Çocuğumla İletişim Kuruyorum

*Doğru - Yanlış

Katılımcıların 0-3 yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişim ve dil gelişimi özellikleri ile bilişsel ve dil gelişimini desteklemeleri hakkında bilgilenmelerini sağlanır.

 

 

6.Çocuklann gelişiminde televizyonun etkilerini açıklar.

 

 

10

SOSYAL

DUYGUSAL

GELİŞİM

1. Çocukların sosyal duygusal gelişim özelliklerini bilir.

2.Anne-bebek arasında kurulan bağın çocuğun temel güven duygusunu kazanmadaki önemini açıklar.

3.Temel güven duygusunun gelişiminde önem taşıyan tutum ve davranışlara örnek verir.

4. Sosyal duygusal gelişimini destekleyen etkinliklere örnekler verir.

*Selamlaşma ve İlk Temas Becerisi

*Duygu Tombalası *Sosyal Duygusal Gelişim Özellikleri

*Elden Ele Geçirelim

Katılımcıların 0-3 yaş grubundaki çocukların sosyal duygusal gelişim özellikleri hakkında bilgilenmeleri ve sosyal duygusal gelişimi desteklemeleri sağlanır.

11

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

1.Çocuktan beklenen özbakım becerilerini bilir.

2.Tuvalet eğitiminde yapılması gerekenleri söyler.

3.Çocuğa özbakım becerilerini kazandırma yollarını bilir.

4.Çocuğa özbakım becerilerini kazandırmaya yönelik uygulamalar yapar.

*Ayna Oyunu *Elden Ele Geçirelim

Katılımcıların 0-3 yaş grubundaki çocukların özbakım becerileri hakkında bilgilenmeleri ve özbakım becerilerini desteklemeleri sağlanır.

12

OLUMLU

DAVRANIŞ

GELİŞTİRME

1.Çocuk yetiştirmeye ilişkin farklı anne baba tutumlarını örneklerle açıklar.

2.Çocuk yetiştirmede anne baba tutumlarının önemini açıklar.

3.Çocuk yetiştirmede anne baba tutumlarının çocuğun gelişimine etkilerini açıklar.

4.Çocuk ile iletişimde dikkat edilecek kuralları bilir.

5.Çocuk ile anne baba arasındaki iletişimin önemini açıklar.

6.Etkili iletişim yollarını bilir.

7.Çocukla iletişimde etkili iletişim yollarını kullanır.

8.Çocuklara olumlu davranış kazandırmada etkili olan faktörleri bilir.

9.Çocuklara olumlu davranış kazandırmada cezanın yerini açıklar.

10. Çocuklara olumlu davranış kazandırmayla ilgili etkinliklere örnek verir.

*Nasıl bir tutum? *Seni Anlamıyorum

Katılımcıların anne baba tutumları, iletişim ve çocuklara olumlu davranış kazandırma hakkında bilgilenmeleri sağlanır.

13

ÇOCUK HAKLARI/ ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI

1.Çocuk hakları kavramını bilir.

2. Çocuk haklarına örnekler verir.

3.Çocuk ihmali kavramını açıklar.

4.Çocuk ihmaline örnekler verir.

5.Çocuk istismarı kavramını açıklar.

6.Çocuk istismarına örnekler verir.

7.İhmal ve istismarın çocukta meydana getirebileceği sorunları açıklar.

8.Çocuk ihmali ve istismarının önlenmesine yönelik yapılması gerekenleri bilir.

9.İhmal ve istismar durumunda nereye başvurulması gerektiğini bilir.

*Çocuk Hakları *Çocuklarda İhmali Önleme

* Çocuklara Yönelik İhmal ve İstismar

* İyi ki ve keşkelerimiz

Katılımcıların çocuk haklarını bilmeleri, ihmal ve istismar durumlarını fark etmeleri sağlanır.

14

OZEL

GEREKSİNİMLİ

BİREYLERE

DUYARLILIK

1.Özel gereksinimli bireylerin kimler olduğunu bilir.

2.Özel gereksinimli bireylerin özelliklerini bilir.

3.Özel gereksinimli bireylere sahip olan ailelerin yaşadıkları sorunları bilir.

4.Özel gereksinimli bireylere sahip olan ailelerin duygu ve tepkilerini açıklar.

5.Özel gereksinimli bireyleri topluma nasıl kazandırılacağını örneklerle açıklar.

6.Kaynaştırma eğitiminin özelliklerini bilir.

7.Kaynaştırma eğitiminin yararlarını açıklar.

8.Kaynaştırma eğitiminin başarısını engelleyen etmenlere örnekler verir.

*Farklarımız *Ses Yok *Görüntü Yok *Kolum Yok *Ailelerin Duyguları *Öğrendiklerimi nasıl kullanacağım?

*Sevgi Bombardımanı

Katılımcıların, özel gereksinimli bireylerin özellikleri ile bu bireylerin toplum içinde karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgilenmeleri ve bu konuda farkındalık geliştirmeleri sağlanır.

bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi, pazaryeri halk eğitimi merkezi, bilecik pazaryeri hem, pazaryeri hem, bilecik pazaryeri halk eğitim, pazaryeri halk eğitim, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi adresi, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefonu, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon numarası, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi tel no, pazaryeri halk eğitimi merkezi adresi, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefonu, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon numarası, pazaryeri halk eğitimi merkezi tel no, bilecik pazaryeri hem adresi, bilecik pazaryeri hem telefonu, bilecik pazaryeri hem telefon numarası, bilecik pazaryeri hem tel no, pazaryeri hem adresi, pazaryeri hem telefonu, pazaryeri hem telefon numarası, pazaryeri hem tel no, bilecik pazaryeri halk eğitim adresi, bilecik pazaryeri halk eğitim telefonu, bilecik pazaryeri halk eğitim telefon numarası, bilecik pazaryeri halk eğitim tel no, pazaryeri halk eğitim adresi, pazaryeri halk eğitim telefonu, pazaryeri halk eğitim telefon numarası, pazaryeri halk eğitim tel no, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon no, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon no, bilecik pazaryeri hem telefon no, pazaryeri hem telefon no, bilecik pazaryeri halk eğitim telefon no, pazaryeri halk eğitim telefon no