Bilecik Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi 7-11 YAŞ AİLE REHBERLİĞİ KURSU

Bilecik Pazaryeri hem 7-11 YAŞ AİLE REHBERLİĞİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

7-19 YAŞ AİLE REHBERLİĞİ KURS PR

7-19 YAŞ AİLE REHBERLİĞİ KURS PROGRAMI

7-19 YAŞ AİLE REHBERLİĞİ KURS PROGRAMI TEMALAR, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ

TEMALARIN

NUMARALARI

TEMALAR

KAZANIM

SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

1

ERGENİ TANIMAK

8

5

2

İLETİŞİM KURMAK

7

5

3

BİRLİKTE BÜYÜMEK

11

5

4

AİLE TUTUMLARI

7

5

5

RİSKİ YÖNETMEK

8

5

6

OLUMLU DAVRANIŞ KAZANDIRMA

8

5

7

UZLAŞABİLMEK

10

5

8

GELECEĞİ PLANLAMAK

9

5

Toplam

68

40

7-19

Yaş

TEMALAR

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMALAR

 

 

ÖRNEKLERİ

 

1

ERGENİ

TANIMAK

1. Ergenlik dönemi ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

2. Ergenlikte bedensel gelişim özelliklerini bilir.

3. Bu bilgiyi çocukları ile olan ilişkilerinde onları desteklemek için kullanır.

4. Ergenlikte zihinsel gelişim özelliklerini bilir.

5. Bu bilgiyi çocuklarıyla olan ilişkilerinde onları desteklemek için kullanır.

6. Ergenlikte duygusal gelişim özelliklerini bilir ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde onları desteklemek için kullanır.

7. Ergenlikte sosyal gelişim özelliklerini bilir ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde onları desteklemek için kullanır.

8. Ergenlikte cinsel gelişim özelliklerini bilir ve çocuklarıyla

olan ilişkilerinde onları desteklemek için kullanır.

*Çocuğum Büyüyor *Biz Gençken *Çözü Üretme Becerilerini Desteklemek *Eski Dostlar *Aktivite Belirleme

Ergenlik dönemindeki gelişim alanları tanımlanır.

Ergenlik dönemindeki değişimlerin üzerinde durulur.

Ergenlik döneminde hem çocuklara hem de çevresindekilere nasıl destek olunabileceği ele alınır.

Ergenlik döneminde gelişim dönemlerini desteklemeye yönelik bilgi ve beceriler üzerinde durulur.

2

İLETİŞİM

KURMAK

1. İletişim ve ilişki arasındaki farkı ayırt eder.

2. Çocuğuyla ilişkisinde zamanı uygun olarak nasıl yapılandıracağını bilir.

3. Farklı yaşlarda zamanı yapılandırma ihtiyacının nasıl karşılandığını fark eder.

4. Sözlü-sözsüz iletişim modellerini ve ergenlerle uygun kullanımını fark eder.

5. Etkin dilemeyi yaşamında kullanır.

6. Kendini uygun şekilde ifade etme becerisini kullanır.

7. Önyargıların iletişim bozukluğundaki önemini fark eder.

*İletişim Ne Zaman Başlar?

*Uzaylı Oyunu *Günüm Nasıl Geçiyor?

*Sözsüz İletişim *İletişim Engelleri *Deneme Koltuğu *Sen Hep Böylesin *Eşini Duymak *Aktivite Belirleme

İletişim ile ilgili genel bilgiler üzerinde durulur.

İletişimde zamanı etkin olarak düzenleyebilme konusu ele alınır.

Ergen çocuklara yönelik kullanılabilecek iletişim becerileri üzerinde durulur.

 

 

1. Aile yaşam döngüsünün ne olduğunu ve nelerin bu döngüyü etkilediğini fark eder.

2. Birey ve eş olarak aile yaşam döngüsünü nasıl etkileyebileceklerini fark eder.

3. 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programının aile yaşam döngüsünün neresinde olduğunu fark eder.

4. Çocukları ile sağlıklı ilişki kurar.

5. Ailede rol ve sorumlulukları eşitlikçi bir yaklaşımla sürdürür.

6. Eş olma rollerinin çocuğun gelişimini bire bir etkilediğini fark eder.

7. Annelik rolünün neleri içerdiğini bilir ve olumlu rollerini fark eder.

8. Babalık rolünün neleri içerdiğini bilir ve olumlu rollerini fark eder.

9. Ebeveyn rolünün neleri içerdiğini bilir ve olumlu rollerini fark eder.

10. Anne baba ve ebeveyn olarak çocukla ilişkilerinde ne zaman birlikte, ne zaman ayrı hareket edeceklerini söyler.

*Neydik, Ne Olduk? *Aile içi İlişkiler *Sağlıklı İlişki *İhtiyaçlarımız *Anne Baba *Aktivite Belirleme

Anne, baba ve eş olarak aile içindeki roller üzerinde durulur.

Sağlıklı bir ilişki için gerekli beceriler ele alınır.

3

BİRLİKTE

BÜYÜMEK

 

 

 

 

11. Anne baba ve ebeveyn olarak ailedeki sorumluluk sınırlarını bilir.

 

 

4

AİLE TUTUMLARI

1. Aile içi farklı tutum adlarını sayar.

2. Bu tutumların kendileri ve çocukları üzerindeki duygusal ve davranışsal etkilerini fark eder.

3. Sağlıklı bir ilişki ve çocuk yetiştirme için yetkin tutumun en uygun tutum olduğunu fark eder.

4. Yetkin tutum için gerekli anne baba yaklaşımlarını sıralar.

5. Çocuğun yetiştirilmesinde anne baba rolünün ve sınır çizmenin öneminin farkına varır.

6. Özellikle yaptıkları davranışların, açık olmayan, karışık mesajların çocuğu nasıl etkilediğini anlar.

7. Çocuğun büyüdükçe kendi yaşamına yön verme isteğinin ve yeteneğinin arttığını ve bu durumun çatışma yaratabileceğini fark eder.

*Kontrol Kimde?

*Güç Kullanma Çalışması

*Yaşam Pozisyonu Alıştırması *Aile Tutumları *Yetkin Tutum *Biz de Gençtik *Aktivite Belirleme

Aile içi farklı tutumların ebeveynler ve çocuklar üzerindeki etkisi üzerinde durulur.

Sağlıklı bir ilişki için gerekli olan yetkin tutum becerisi geliştirme uygulamaları gerçekleştirilir.

5

RİSKİ

YÖNETMEK

1. Riskin ne olduğunu tanımlar.

2. Hangi durumlarda riskin görülebileceğini (risk etkenlerini) söyler.

3. Risk etkenlerinin kendileri ve çocukları üzerindeki duygusal ve davranışsal etkilerini fark eder.

4. Farklı gelişim dönemlerindeki farklı riskleri adlandırır.

5. Risk almanın yaşamın ve gelişmenin doğal bir süreci olduğunu fark eder.

6. Riske ne zaman müdahale etmeleri gerektiğini bilir.

7. Riskli durumlar karşısında hangi yaklaşımlarla hareket etmeleri gerektiğini bilir.

8. Sağlıklı risk alma durumlarında kendi rollerini fark eder.

*Haber Ver *Risk Takvimi *Baş Edebilirim *Riskler Mat *Aktivite Belirleme

Risk etkenlerinin ebeveynler ve çocuklar üzerindeki duygusal ve davranışsal etkileri ele alınır.

Riskli durumlar karşısında, uygun yaklaşımlarla hareket etme becerisi geliştirme üzerinde durulur.

6

OLUMLU

DAVRANIŞ

KAZANDIRMA

1. Kişiliğin genel özelliklerini sayar.

2. Anne baba olarak çocuğun kişiliği üzerindeki etkilerini fark eder.

3. Aile yaşamının kişiliğe etkisini fark eder.

4. Olumlu ve olumsuz otorite modelinin özelliklerini söyler.

5. İstenmeyen davranışı nasıl değiştirebileceğini fark eder.

6. Olumlu davranışı nasıl kalıcı hale getirebileceğini fark eder.

7. Uygun eleştiri ve takdirin nasıl yapıldığını söyler.

8. Ergenin eleştiri ve takdiri nasıl değerlendirdiğini söyler.

*Anne Babamız ve Biz *Çocukla Paylaşılanlar *Olumlu Disiplin Yöntemleri

*Takdir ve Eleştiri *Eleştirme Yöntemi *Aktivite Belirleme

Kişiliğin oluşumu ve davranış değiştirmede kullanılabilecek yöntemler ele alınır.

İstenmeyen davranışı değiştirebilme ve olumlu davranışı kalıcı hale getirebilme becerisi üzerinde durulur.

7

UZLAŞABİLMEK

1. Çatışmanın tanımını yapar.

2. Değer ve ihtiyaç çatışmasının farkını söyler.

3. 7-10/11-14 ve 15-19 yaşlarındaki çocukların çatışmayı nasıl algıladığını fark eder.

4. Üç farklı yaş dönemindeki çocuklarla çatışmalardaki uygun yaklaşımı ifade eder.

5. Çatışma sırasındaki aşamaları sayar.

6. Çatışma çözmedeki altı basamağı söyler.

7. Çatışma çözmedeki altı basamağı uygular.

8. Farklı durumlarda kullanılabilecek ilişki stratejilerini söyler.

9. Çatışmayı uygun şekilde çözmek için öfkeyi kontrol etmek gerektiğini fark eder.

10.Öfkelerini nasıl kontrol edebileceklerini söyler.

*Farklı Yaşlarda Çatışmanın Algılanışı *Çatışma Çözme *Gevşeme Egzersizleri *Sayı Sayma Egzersizleri

*Aktivite Belirleme

Çatışma kavramı üzerinde durulur.

Dönem özelliklerinden kaynaklanan çatışmalar ele alınır.

Çatışma çözme becerisi geliştirme uygulamaları gerçekleştirilir.

 

 

1. Geleceği planlamanın ne olduğunu tanımlar.

*Kendimden Mektup

Geleceği planlamanın, çocuk-

 

 

2. Geleceği planlamanın önemi hakkında konuşur.

*Hedeflerim

ların geleceği ve meslek seçi-

 

 

3. Geleceği planlama kavramının ne anlama geldiğini fark

*Yaşam Pusulası

mindeki önemi ele alınır.

 

 

eder.

*Kararı Değerlendir-

 

 

 

4. Planlanan işlerin erteleme gerekçelerini fark eder.

mek

Geleceği planlamada ebe-

 

 

5. Geleceği planlamada bireysel, kişisel, toplumsal engelleri

*Umduğun mu? Bul-

veynlerin rolleri üzerinde duru

 

GFIFCFĞİ

ortaya koyar.

duğun mu?

lur.

8

G ELECEĞ İ

PLANLAMAK

6. Geleceği planlamada çocuklarına destek olma yollarını

*Meslek Seçiminde

 

 

fark eder.

Çocuğuma Nasıl Yar-

Geleceği planlamada bireysel

 

 

7. Duygu ve düşüncelerin davranışa nasıl yansıdığını ve bu

dım Edebilirim?

ve toplumsal engeller aktarılır.

 

 

yansımanın geleceği planlamayı nasıl etkilediğini bilir.

*Neler Yapabilirim?

 

 

 

8. Geleceği planlamada uygun somut basamakları bilir.

*Oturumu Bitirme “Tek

 

 

 

9.Okulda ve günlük hayatta yaşanan zorluklara ortak çözüm

Tek”

 

 

 

üretebilme ve plan yapabilme becerisini nasıl destekleyece-

*Veda

 

 

 

ğini bilir.

bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi, pazaryeri halk eğitimi merkezi, bilecik pazaryeri hem, pazaryeri hem, bilecik pazaryeri halk eğitim, pazaryeri halk eğitim, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi adresi, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefonu, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon numarası, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi tel no, pazaryeri halk eğitimi merkezi adresi, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefonu, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon numarası, pazaryeri halk eğitimi merkezi tel no, bilecik pazaryeri hem adresi, bilecik pazaryeri hem telefonu, bilecik pazaryeri hem telefon numarası, bilecik pazaryeri hem tel no, pazaryeri hem adresi, pazaryeri hem telefonu, pazaryeri hem telefon numarası, pazaryeri hem tel no, bilecik pazaryeri halk eğitim adresi, bilecik pazaryeri halk eğitim telefonu, bilecik pazaryeri halk eğitim telefon numarası, bilecik pazaryeri halk eğitim tel no, pazaryeri halk eğitim adresi, pazaryeri halk eğitim telefonu, pazaryeri halk eğitim telefon numarası, pazaryeri halk eğitim tel no, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon no, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon no, bilecik pazaryeri hem telefon no, pazaryeri hem telefon no, bilecik pazaryeri halk eğitim telefon no, pazaryeri halk eğitim telefon no