Bilecik Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi 7-11 YAŞ BABA DESTEK EĞİTİMİ KURSU

Bilecik Pazaryeri hem 7-11 YAŞ BABA DESTEK EĞİTİMİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

7-11 YAŞ BABA DESTEK EĞİTİMİ KUR

7-11 YAŞ BABA DESTEK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

TEMALAR, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ 7-11 YAŞ BABA DESTEK PROGRAMI KURS PROGRAMI

TEMA NUMARALARI

TEMALAR

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

1

TANIŞMA ve BABANIN ROLÜ

8

5

2

AİLE TUTUMLARI I

8

5

3

DİNLEME ve ANLATMA

9

5

4

AİLE TUTUMLARI II: DEMOKRATİK İLİŞKİ EMPATİ

9

5

5

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME

8

5

6

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

9

5

7

ZİHİNSEL GELİŞİM

7

5

8

OKUL ARKADAŞLAR VE BABA

10

5

9

BEDENSEL ve CİNSEL GELİŞİM

8

5

10

ÇOCUKLA ZAMAN GEÇİRMEK ve OYUN

7

5

11

YAŞAM ZORLUKLARI ve BABA

5

5

12

(SEÇMELİ)

ÇOCUĞUN SORUMLULUK KAZANMASI

9

5

SAĞLIKLI CİNSEL YAŞAM

8

5

13

ANNE OTURUMU I

7

5

14

ANNE OTURUMU II

5

5

Toplam

117

70

7-11

 

 

 

 

Yaş

TEMALAR

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

ÖRNEKLERİ

ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

 

 

 

 

1

TANIŞMA VE

BABANIN

ROLÜ

1. Baba Destek Programı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.

2. Programdan beklentilerini ifade eder.

3. Gruptaki diğer katılımcılarla tanışır.

4. Oturum kurallarının oluşturulmasına katkıda bulunur ve oturum kurallarına uyar.

5. Toplumun, eşin, çocuğun ve kendisinin babadan beklentilerini fark eder.

6. Kendi babasıyla ilgili sevdiği, sevmediği özelliklerini, babasının ona kazandırdığı özellikleri fark eder.

7. Çocukların gelişimlerini en üst düzeyde gerçekleştirmeleri için, baba olarak sorumluluklarını, haklarını ve sahip olması gereken becerileri fark eder.

8. Çocuğuyla ilişkisini geliştirmek ve çocuğunun gelişimini desteklemek için planlama yapar.

• Eşini Tanıt

• Babadan Beklentiler

• Nasıl Erkek, Nasıl Baba Olduk?

• Kontrat

• Birlikte Zaman Geçirmek

• Gelişimi Destekleyen - Desteklemeyen Baba

• Bu Hafta Çocuğumla Yapacaklarım.

Uygulanacak aile eğitim programının önemi açıklanır.

Babanın davranışlarının çocuklar üzerindeki uzun süreli etkileri fark ettirilir.

2

AİLE

TUTUMLARI I

1. Çocuğun, çocuk olmaktan kaynaklı özel hakları olduğunu bilir.

2. Çocukların, aile içi şiddetten korunmasına ilişkin yasalar olduğunu bilir.

3. Çocuğa yönelik şiddetin tanımını ve türlerini bilir.

4. Aile tutumlarının türlerini (baskıcı, tavizkar, aşırı korumacı ve demokratik) bilir ve kendi tutumunu değerlendirir.

5. Şiddetin aile içi ilişkilerde etkilerini fark eder.

6. Çocuğu şiddetten uzak yetiştirmenin, bir ebeveyn sorumluluğu olduğunu bilir.

7. Demokratik tutumun, gücü olumlu kullanmak demek olduğunu bilir.

8. Çocuğun koruyucu bir çevreye sahip olma ihtiyacı olduğunu bilir.

• İsim Hatırlama

• Aile Tutumlarını Bulmak

• Örnek Olay

• Uçak

Farklı aile tutumları örneklerle açıklanır ve babaların tutumlar arasındaki farkı anlamaları sağlanır.

Demokratik tutumun çocuğun sağlıklı gelişimini destekleyen bir tutum olduğu üzerinde önemle durulur.

3

DİNLEME VE ANLATMA

1.

2. Çocukla iletişimde "İletişim Engellerini” bilir.

3. Empatinin tanımını, adımlarını ve önemini bilir ve uygular.

4. Anne baba olarak kız ve oğlan çocukların fırsatlardan eşit yararlanabilmesi için uygulamalar yapar.

5. Şiddetin tanımını ve hangi davranışların şiddet olduğunu bilir.

6. Toplumsal cinsiyet ile aile içi şiddet arasındaki ilişkiyi fark eder.

7. Çocukların aile içi şiddetten korunması için, hem anne baba olarak hem de yetişkin olarak görevleri olduğunu bilir.

8. Kendini etkili şekilde ifade etmenin önemini bilir ve uygular.

9. Kendini ifade etmeyi ve etkin dinlemeyi bir arada kullanır.

10. Etkili iletişim becerilerini eşi ve çocukları ile nasıl uygulayacağını planlar.

• Etkin Dinlenme

• Saygısız Davranış mı, Saygısız Çocuk mu?

• Davranış Tanımı

• Kendini İfade Etme Alıştırması

• Çocuğa Kendini Anlatmak

• Etkin Dinleme ve Kendini İfade Etmenin Bir Arada Kullanılması

• Bu Hafta Dinleyeceklerim ve Anlatacaklarım

Katılımcıların çocukla verimli bir iletişim kurması için, gerekli tutum ve becerileri kazanması sağlanır.

4

AİLE

TUTUMLARI

II:

DEMOKRATİK İLİŞKİ VE EMPATİ

1. Empatinin tanımını, adımlarını ve önemini bilir.

2. Anne baba olarak kız ve oğlan çocukların fırsatlardan eşit yararlanabilmesi için uygulamalar yapar.

3. Şiddeti Şiddetin uygulanan, tanık olan ve uygulayanlar üzerindeki etkilerini fark eder.

4. Şiddetin tanımını ve hangi davranışların şiddet olduğunu bilir.

5. Aile içi şiddetin ne olduğu bilir.

6. Toplumsal cinsiyet ile aile içi şiddet arasındaki ilişkiyi fark eder.

7. Toplumsal cinsiyet ile aile içi şiddet arasındaki ilişkiyi fark eder.

8. Çocukların aile içi şiddetten korunması için, hem anne baba olarak hem de yetişkin olarak görevleri olduğunu bilir.

9. Öfke kontrolünü/yöntemini bilir ve uygular.

• Empati Kurmak

• Şiddet Kullanımının Etkileri

• Haklar ve Sorumluluklar

• Senin mi Benim mi?

• Empati, Öfke Yönetimi, Çatışma Çözme

Katılımcılarda farklılık ve ayrımcılık konularında farkındalık yaratarak, demokratik ilişki yöntemlerinin kullanılmasıyla aile içi şiddetin azalması sağlanır.

5

OLUMLU

DAVRANIŞ

GELİŞTİRME

1. Olumlu davranışlar kazandırmak için örnek olmanın önemini bilir ve uygular.

2. Önleyici açıklama yönteminin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını bilir.

3. Kural koymayı ve sınırları belirlemeyi bilir ve uygular.

4. Çocukta olumsuz bir davranış gördüğünde, önce nedenini düşünmesi gerektiğini fark eder.

5. Çocuğun olumsuz davranışını değiştirmek için göz ardı-takdir-teşvik yöntemini nasıl kullanacağını bilir.

6. Davranışın sonucunu yaşatma yöntemini, ne zaman ve nasıl kullanacağını bilir ve uygular.

7. Şiddetin bir eğitim ve disiplin yöntemi olmadığını fark eder.

8. Bu yöntemleri bir yetişkin ile de kullanabileceğini bilir.

• Çocuklar Görür, Çocuklar Yapar

• Olumlu Disiplin Yöntemlerini Uygulama

Babaların çocuklarda istendik olumlu davranışları geliştirmeleri için kullanacakları yöntem ve yaklaşımlar buna karşın istenmedik olumsuz davranışları yok etmeleri için kullanacakları yöntem ve yaklaşımlar işlenmektedir. Katılımcıların, kullanabilecek olumlu disiplin yöntemlerini öğrenmelerini sağlanır.

6

SOSYAL

DUYGUSAL

GELİŞİM

1. Çocuğun ebeveyn ilgisi ihtiyacının ne olduğunu ve bu ihtiyacın karşılanmasına ilişkin temel ilkeleri bilir.

2. Çocuğun kendisinin ve çevresinin istek ve ihtiyaçlarını dengelemesinin önemini bilir.

3. Anne baba olarak, kız ve oğlan çocuklarının fırsatlardan eşit yararlanması için uygulamalar yapar.

4. Çocuğa empatiyi ve diğerinin bakış açısını anlamayı öğretir.

5. Çocukların duygularını uygun şekilde göstermesi için yapabileceklerini bilir ve uygular.

6. Çocukta iç denetim gelişimi için baba olarak yapabileceklerini bilir ve uygular.

7. İnsanların dil, din, milliyet, engellilik, cinsel yönelim vd. bakımlardan ayrımcılığa uğramamasının en temel insan hakkı olan "var olma, yaşama" hakkı olduğunu bilir.

8. Tüketim alışkanlıklarını doğayı koruyacak şekilde düzenler/değiştirir.

9. Çocukların doğayla iç içe olabileceği fırsatlar yaratır.

• Olumlu Davranış Geliştirme Denemeleri

• Sosyalleşme Süreci

• Empatinin Aşamaları

• Duygular ve Duygulara Uygun Cevap Vermek

• Duyduk Duymadık Demeyin

Çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için babaların farklı ortamlar sağlaması, ve çocukların bu gelişim alanlarını destekleyecek farklı etkinlikleri çocukalrla birlikte yapması için uygun yöntem ve yaklaşımlar sağlanır.

7 ZİHİNSEL GELİŞİM

1. Şiddetin zihinsel gelişime olumsuz etkisini bilir.

2. Demokratik tutum ile büyüyen ile baskıcı tutum ile büyüyen çocuğun beyin gelişimindeki farkı bilir.

3. Zihinsel becerilerinin neler olduğunu fark eder ve gelişmesi için çocuğu destekler.

4. Çocuğa empatiyi ve diğerinin bakış açısını anlamayı öğretir.

5. Başarının tek ölçütünün “okul başarısı” olmadığını fark eder.

6. Çocuklara hikâye, masal anlatma ve kitap okumanın etkilerini bilir.

7. Çocukla beraber kitap okumanın, çocukla baba arasındaki ilişkiyi güçlendirdiğini bilir.

Zihinsel İşlemler Tablosu

Çocukların Zihinsel Gelişimini Desteklemek İçin

Örnek Olay:Zihinsel Gelişimi Desteklemek İçin Yapılacaklar

Karşılaştırmanın/ Kıyaslamanın Etkileri

Babalara Kitap Hediye Etme Öğrendiklerinden Cümleler Kurma

Çocukların zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi için babaların farklı ortamlar sağlaması, ve çocukların bu gelişim alanını destekleyecek farklı etkinlikleri çocuklarla birlikte yapması için uygun yöntem ve yaklaşımlar sağlanır.

Çocukları kıyaslamanın etkileri açıklanır. Kitap okuma alışkanlığının çocuklara kazandırılması da oturumda örneklerle işenir.


8

OKUL, ARKADAŞLAR VE BABA

1. Çocukların okuldaki hayatından ne kadar haberdar olduğunu fark eder.

2. Okulla iletişim halinde olmanın yollarını ve yararını bilir.

3. Çocuğun arkadaşlarıyla ilişkisinde uygun tutum ve davranışı gösterir.

4. Çocuğa doğrudan şiddet uygulandığında ve/veya çocuk şiddete tanık olduğunda çocuğun ihmal ve istismar edildiğini fark eder.

5. Şiddet uygulamaz, şiddet uygulayana müdahale eder.

6. "Hayır” diyebilme becerisinin önemini bilir ve çocuğuna öğretir.

7. Toplumda engellilere ve farklılıklara ayrımcılık uygulamaz, çocuğun da ayrımcılık yapmamasını sağlar.

8. Çocuğuyla birlikte ders çalışmak ya da uygun yöntemlerle dersleriyle ilgili geribildirim vermek için plan yapar. Çocuğunun öğretmeniyle görüşme yapma planı yapar.

9. Çocuğun, toplumla ve arkadaşlarıyla olan ilişkisinde sorumluluklarını fark etmesini sağlayarak çocuğu destekler.

10. Çocukların tüketim alışkanlıklarının, doğa dostu olması için yapabileceklerini bilir ve uygular.

• Çocuğum Ve Okulu

• Örnek Olay: Başarı ve Ders Çalışmaya Destek

• Çocuğa Olumlu ve Yapıcı Yaklaşım

• Ayrımcılık Ve Sonuçları

• Eşini Bul, Soru Sor

Babaların çocukların okulları ve öğretmenleri ile iletişim ve etkileşim içinde olmaları, çocukların ders çalışmalarına ve okul başarılarına olumlu etkilerinin nasıl olacağı açıklanır. Bu oturumda aynı zamanda babaların çocukların arkadaşlarıyla ilişkisindeki rolü ve etkisi üzerinde durulur. Çocukların arkadaşlık süreçlerinde ayrımcılık yapmamaları, farklılıklara saygı göstermeleri işlenir.

9

BEDENSEL VE CİNSEL GELİŞİM

1. Bedensel gelişimin ne olduğunu bilir ve uygun yöntemleri uygular.

2. Çocuğun büyümesinde sağlık ve beslenmenin önemini bilir.

3. Fiziksel büyümeyle cinsel gelişimin de gerçekleştiğini bilir.

4. Çocukların cinsellikle ilgili sorularına uygun yaklaşımla cevap verir.

5. Çocuğun cinsel ihmal ve istismara uğramaması için alması gerek tedbirleri bilir.

6. Çocukların cinsiyet özelliklerinin farklı olduğunu bilir.

7. Toplumsal cinsiyet rollerinin neler olduğunu fark eder.

8. Çocuklara sorumluluk kazandırırken ve fırsat verirken eşit davranır.

• Büyük-Küçük Hareketler

• 6-11 Yaş Çocuklarının Gelişim Özellikleri

• Cinsellikle İlgili Olaylar

• Cinsiyet Ayrımı Yapmadan Çocukları Desteklemek

Katılımcıların, bedensel ve cinsel gelişim konusunda bilgi sahibi olmalarını ve desteklerken kullanabileceği yöntemler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Çocukların gelişimini desteklerken kız ve oğlan çocukları arasında ayrım yapılmaması açıklanır.

10

ÇOCUKLA ZAMAN GEÇİRMEK VE OYUN

1. Çocuğun ailesiyle zaman geçirme ihtiyacını bilir.

2. Eşi ve çocukları ile etkili zaman geçirme yöntemlerini uygular.

3. Çocuğun hayatında ve gelişiminde oyunun önemini bilir.

4. Çocuğun oyun oynaması için uygun desteği sağlar.

5. Kız ve oğlan çocuklarının cinsiyetlerine bağlı olarak farklı ihmallere uğradığını bilir.

6. Oyuncak seçerken nelere dikkat etmesi gerektiğini bilir.

7. Bilgisayar, televizyon ve internetin çocuğun gelişimine olumlu ve olumsuz etkilerini bilir.

• Çocukla Etkili Zaman Geçirmek

• Kız ve Oğlan Çocukların Arkadaşlarıyla Zaman Geçirmesi

• Biz de Çocuktuk

• Doğada Oyun

• Akşamları Evde Nasıl Vakit Geçiriyoruz?

Katılımcıların, çocukla zaman geçirmenin ne anlama geldiğini ve neler yapabileceğini öğrenmesi sağlanır.Ailede, birlikte olumlu zaman geçirmenin olumlu etkileri açıklanır. Bunun yanı sıra Televizyon, bilgisayar, internetin olumsuz kullanma biçimlerinin ailedeki olumsuz etkileri ele alınır.

11

YAŞAM ZORLUKLARI VE BABA

1. Stresin ve travmanın ne olduğunu, nedenlerini, belirtilerini, etkilerini bilir.

2. Toplumsal cinsiyet rollerinin, erkek olarak kendisinde yarattığı kaygıları fark eder.

3. Eş ile kurulan demokratik ilişkinin iki taraf için de kazanımlarını fark eder.

4. Çocukların yaşadıkları streslerin etkilerini bilir.

5. Aile içindeki her türlü şiddet davranışının değişmesi için uygun yöntemleri uygular.

• Stres Ve Travma Sonrası Belirtiler

• Nefes Alma Alıştırması

• Elif'in Sorunu

• Evet/Hayır Oyunu

Babaların hayat içinde bir çok zor durumla karşılaşabilecekleri ancak bu durumların çocuğa nasıl açıklanacağı üzerinde durulur. Bunun yanı sıra ölüm, ayrılık, işsizlik vb gibi durumlarda zor durumlarda yapabilecekleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlanır.

12

ÇOCUĞUN

1.

Çocuğun, ev içinde ve ev dışında sorumluluk kazanmasını

• Ben Çocukken So

Babaların çocuklarının gelişimini

 

SORUMLU-

 

desteklemek için yapacaklarını bilir.

rumluluklarım

desteklerken onlara doğru ve et-

 

LUK KAZAN-

2.

Çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirmesinin, gelişim alan-

• Çocuğun Kendine

kin yöntemlerle sorumluluk ka-

 

MASI

 

larına katkısını bilir.

Karşı Sorumlulukları

zandırmalarının önemi açıklanır.

 

 

3.

Kız ve oğlan çocuklara eşit davranmanın, ailede ve toplumda

• Öz Bakım Becerile

Çocuklara sorumluluk kazandı-

 

 

 

etkilerini bilir.

rini Desteklemek

rırken çocuklar arasında ayrımcı-

 

(SEÇMELİ)

4.

Çocuğun kendine karşı sorumluluklarının neler olduğunu bilir.

• Evde Çocuklara Ve-

lık yapılmaması vurgulanır.

 

 

5.

Çocuğun zaman planı yapma, harçlığını kullanma, derslerinin

rilen Sorumluluklar

 

 

 

 

ödevlerinin sorumluluğunu alma becerilerini desteklemek için

• Sorumluluk Kazan

 

 

 

 

baba olarak yapabileceklerini bilir.

dırmak

 

 

 

6.

Çocuğun kişisel temizlik becerilerini geliştirmesi için, baba ola

 

 

 

 

 

rak yapabileceklerini bilir.

 

 

 

 

7.

Çocuğun eşyalarını düzenlemesi ve koruması için, baba olarak

 

 

 

 

 

yapabileceklerini bilir.

 

 

 

 

8.

Okul dönemindeki çocuğun, evde hangi sorumlulukları alabile

 

 

 

 

 

ceğini bilir.

 

 

 

 

9.

Çocuğun aile, evle ilgili sorumluluklar alması için uygun deste-

 

 

 

 

 

ği sağlar.

 

 

13

SAĞLIKLI

CİNSEL

YAŞAM

(SEÇMELİ)

1. Cinsel sağlık ve üreme sağlığının ne olduğunu ve doğru bilgilenmenin önemini bilir.

2. Toplumda, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili yaşanan birçok sorunun bilgisizlikten kaynaklandığını fark eder.

3. Cinsel sağlık için kadın ve erkeğin birlikte sorumluluk alması gerektiğini bilir.

4. Doğum kontrolünün sadece kadının değil, erkeğin de sorumluluğu olduğunu bilir.

5. Baba adayının, hamilelik sürecinde yapabileceklerini ilir ve uygular.

6. Çocuğun cinsiyetinin biyolojik nedenlerle erkek tarafından belirlendiğini bilir.

7. Cinsel yollarla bulaşan hastalıkları ve korunma yöntemlerini bilir.

8. Bu oturumda konuşulanları gerçekleştirmek için kendi hayatında uygulama planı yapar.

• Doğum Kontrolünün Sağladığı yararlar

• Çocuğun Cinsiyetinin Belirlemesi

• Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

• İlişkide Altı İhtiyaç

Babalara sağlıklı cinsel yaşam konusunda dikkat etmeleri gerekenler açıklanır. Bu noktada cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bulaşma yolları üzerinde durulur. Aynı zamanda aileye uygun etkili doğum kontrol yöntemleri ele alınır.

14

ANNE

TOPLANTISI I

1. Oturumdan beklentilerini ifade eder.

2. Çocuktan beklentilerini karşılamak için, yaptıklarını/yapmadıklarını fark eder.

3. Demokratik tutumun ne olduğunu bilir.

4. iletişim engelleri yerine etkin dinleme yapabileceğini bilir.

5. Kendini etkin şekilde ifade etme becerisi kazanır.

6. Çocukta olumlu davranışları geliştirmek için kullanılabilecek yöntemleri bilir.

7. Çocukta olumsuz davranışları azaltmak için kullanılabilecek yöntemleri bilir.

• Nasıl Çocuklarımız Olmasını İstiyoruz

• Olumsuz Aile Tutumlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri

• Kendini İfade Etme

• Eleştiri ve Takdir

•

Programa katılan babaların eşleri ile 6. Oturumdan sonra yapılan bu oturumda bütün program boyunca babalarla ele alınan konular özetlenir. Aile tutumlarını fark etmesini ve demokratik aile tutumunu uygulamaya başlamasını sağlanır.

15

ANNE

TOPLANTISI II

1. Toplumsal cinsiyet ile biyolojik cinsiyetin farkını bilir.

2. Çocukların, toplumsal cinsiyet rollerini nasıl öğrendiklerini bilir.

3. Şiddetin tanımını ve hangi davranışların şiddet olduğunu bilir.

4. Şiddeti besleyen toplumsal inanışları fark eder.

5. Aile içi şiddete yönelik yasa ve cezaları bilir.

• Kadın Kim, Erkek Kim?

• Toplumsal Cinsiyet mi, Biyolojik Cinsiyet mi?

• Nasıl Kadın, Nasıl Anne Olduk?

• Rivayet Odur ki

Program katılan babaların anneleri ile yapılan bu ikinci oturumda aile içi şiddet ve mağdur kalındığında başvurulacak yasal yollar açıklanır. Bunun yanı sıra toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyet rollerinin oluşumu üzerinde durulur.

bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi, pazaryeri halk eğitimi merkezi, bilecik pazaryeri hem, pazaryeri hem, bilecik pazaryeri halk eğitim, pazaryeri halk eğitim, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi adresi, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefonu, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon numarası, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi tel no, pazaryeri halk eğitimi merkezi adresi, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefonu, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon numarası, pazaryeri halk eğitimi merkezi tel no, bilecik pazaryeri hem adresi, bilecik pazaryeri hem telefonu, bilecik pazaryeri hem telefon numarası, bilecik pazaryeri hem tel no, pazaryeri hem adresi, pazaryeri hem telefonu, pazaryeri hem telefon numarası, pazaryeri hem tel no, bilecik pazaryeri halk eğitim adresi, bilecik pazaryeri halk eğitim telefonu, bilecik pazaryeri halk eğitim telefon numarası, bilecik pazaryeri halk eğitim tel no, pazaryeri halk eğitim adresi, pazaryeri halk eğitim telefonu, pazaryeri halk eğitim telefon numarası, pazaryeri halk eğitim tel no, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon no, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon no, bilecik pazaryeri hem telefon no, pazaryeri hem telefon no, bilecik pazaryeri halk eğitim telefon no, pazaryeri halk eğitim telefon no