Bilecik Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi ASFALT VE BETON SERME MAKİNESİ OPERATÖRÜ KURSU

Bilecik Pazaryeri hem ASFALT VE BETON SERME MAKİNESİ OPERATÖRÜ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ASFALT VE BETON SERME

ASFALT VE BETON SERME (FİNİŞER) MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME

KURS PROGRAMI

1. KURUMUN ADI :

2. KURUMUN ADRESİ :

3. KURUCUNUN ADI :

4. PROGRAMIN ADI : Asfalt ve Beton Serme (Finişer) Operatörü Yetiştirme

5. PROGRAMIN DAYANAĞI : 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel

Öğretim Kurumları Yönetmenliği, Özel Kurslar Tip Yönetmeliği ve 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilen "Özel Kurslar Çerçeve Programı”na göre hazırlanmıştır.

6. PROGRAMIN SEVİYESİ : En az ilköğretim okulu mezunu yetişkinler için hazır

lanmıştır.

7. PROGRAMIN AMAÇLARI :

Bu program ile kursiyerlerin;

a. Asfalt ve beton serme makinesinin ana elemanlarını ve fonksiyonlarını tanımaları,

b. Asfalt ve beton serme makinesinin bakım ve işletmeciliği hakkında bilgi sahibi olmaları,

c. Asfalt ve beton serme makinesinin kullanımı ile ilgili güvenlik önlemlerini almaları,

d. Arızaları tespit etme becerisini kazanmaları,

e. Arızaların giderilmesi için önlemler almaları,

f. Asfalt ve beton serme makinesini ekonomik ve verimli şekilde kullanmaları,

g. İş güvenliği bakımından çalışma alanında personelin can güvenliği sağlamaları ve

bundan doğacak sorumlulukları kavramaları,

h. Kullanma teknikleriyle ilgili uygulamalar yapmaları,

i. Mesleğin gerektirdiği görev ve sorumlulukları kavramaları,

j. Sektördeki diğer kişi ve kurumlarla iş birliği yapmaları

beklenmektedir.

8. PROGRAMIN UYGULAMANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

a. Bu kurs programı, Türkiye’de iş makineleri dünyasındaki iş alanlarında oluşan yeni gelişmelerin kursiyerlere aktarılmasının yanında bu konuda eksikliği hissedilen yetişmiş nitelikli asfalt ve beton serme (finişer) makinesi operatörü ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Ülkemizde bu konudaki

uygulama alanlarına örnek olarak karayolu yapısı, hava alanı asfalt ve beton kaplama işleri verilebilir. Bu kurs programını başarı ile bitiren kursiyerler her seviyedeki iş imkanına kavuşmalarının yanında asfalt ve beton serme (finişer) makinesini kullanmada daha iyi ve verimli hizmet vermiş olacaklardır.

b . Program; asfalt ve beton serme makinesinin kullanımında verimlilik, iş emniyeti ve güvenliği konularında makinenin iş yapan ve hareket iletimini sağlayan sistemlerini kapsamaktadır.

c. Programın konuları zincirleme olarak birbirleriyle bağlantılı konulardır.

d. Kurs programı uygulanırken yapılacak slayt , CD, video vb. gösterilerin yanında, asfalt ve beton serme makinesi üzerinde, karayollarında ve hava alanlarının asfalt ve beton kaplamalarında yapılacak uygulamaları da içeren gözlem ve çalışmalar düzenlenecektir.

e. Konular (motor, hidrolik sistem, şanzıman sistemi, ataşmanların kullanılması vb.) anlatıldıktan sonra uygulamalı yaptırılacaktır.

f. Kurs sonunda yapılacak yazılı sınavda başarılı olanlar uygulama sınavına alınır. Uygulama sınavında da başarılı olan kursiyerlere asfalt ve beton serme (finişer) operatörü sertifikası verilir. Yazılıda başarılı olup da uygulamada başarısız olan kursiyerlere ikinci bir uygulama sınavı hakkı verilir.

g. Kursiyerlerin makinelerin çalışma alanında gezi yapmaları sağlanacaktır.

h. Öğreticiler, mesleki konularda temel bilgilere sahip, iş makineleri konusunda eğitim görmüş kişiler olup, bilgi ve deneyimlerini kursiyerlere aktaracaklardır.

i. Bu program uygulanırken anlatım, gösterip-yaptırma gibi yöntemler ile soru cevap, Gösteri, grup çalışmaları gibi tekniklerden yararlanacaktır.

9. PROGRAMIN SÜRESİ

a. Haftalık süre : Günde 6 saat x 5 gün = 30 saat

b. Toplam Süre : 2 hafta x 30 saat = 60 saattir

10. PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK

DAĞILIMI

1. HAFTA

A. ASFALT VE BETON SERME MAKİNESİNİN TEKNİK YAPISINA VE KULLANMA

AMACINA GÖRE BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

1. Gün

1. Asfalt ve Beton Serme Makinesinde Şase, Motor ve İş Yapan Ekipmanlar (Malzeme Haznesi ve Yüzey Düzeltme, Sıkıştırma Bıçağı vb.) ile Diğer Kısımların Tanıtımı ve Makineler Üzerinde Uygulamalar

2. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Üzerinde Motordan Hareket Alan Hidrolik Yağın Etkisi ile Çalışan Debriyaj Sisteminin Tanıtımı ve Hareket İletim Şekliyle İlgili Uygulamalar

3. Asfalt ve Beton Serme Makinesinde, Tork Konvertörlü (Otomatik Şanzıman) Çalışan Şanzımanın Çalışma Sisteminin Tanıtımı ve Uygulamaları

4. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Üzerinde, Motorun Hareketini Diğer Hareketli Kısımlar Üzerine İleten Ekipmanların Tanıtımı ve Uygulamaları

5. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Üzerinde, Şaft Milinden Hareket Alan Difransiyel İçinde Bulunan Mahruti, Ayna, Pinyon ve İstavroz Dişli Sistem-lerin Tanıtımı ve Uygulamaları

2. Gün

1. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Üzerinde Dingil, Kovan, Aks ve Forya Maki-ne Elemanlarının Fonksiyonları ve Uygulamaları

2. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Üzerinde Tekerlek Fren Sistemi ile Yürüyüş Takımlarının Tanıtımı ve Uygulamaları

3. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Üzerinde İş Yapan Ekipmanları Çalıştıran Hidrolik Yağı, Hidrolik Pompa, Klapeler, Valf ve Kumanda Kolları vb. Elemanların Tanıtımı ve Uygulamaları

4. Asfalt ve Beton Serme Makinesinin Çalıştırılıp Yukarda Belirtilen Sistemlerin Tümünün Uygulamalı Tekrarı

B. ASFALT VE BETON SERME MAKİNESİNDE HER TÜRLÜ ATAŞMAN VE EKİPMANIN TANITILMASI, YERİNDE VE DOĞRU ŞEKİLDE KULLANILMASI

3. Gün

1. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Üzerinde Ataşmanların Tanıtılması, Yapılacak İşe Göre Ataşman Seçilmesi

2. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Üzerinde Ataşmanlara Bağlantılı Çalışan Yardımcı Elemanların Tanıtılması

3. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Üzerinde Ataşmanların Uygulamalı Olarak Tanıtılması

4. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Üzerinde Malzeme Taşıma - Boşaltma İle İlgili Uygulamalar

4. Gün

1. Asfalt ve Beton Serme Makinesinin İşe Konulması Sırasında Yapılacak İşler

2. Asfalt ve Beton Serme Makinesinin Elektronik Kumanda Sistemleri, Fren Sistemi ve Malzeme Nakil Teçhizatı Sisteminin Tanıtılması

3. Asfalt ve Beton Serme Makinesinin Çeşitlerine Göre Birbirleriyle Bağlantılı Olarak Yaptığı İşlerle İlgili Uygulamalar (Mixer’den Finişer Makinesinin Malzeme Deposuna Boşaltma vb.)

C. ASFALT VE BETON SERME MAKİNESİNİN ÇALIŞMA ALANINDA EMNİYETLİ, EKONOMİK VE VERİMLİ ŞEKİLDE TEKNİĞİNE UYGUN KULLANILMASI VE ARACIN AYARLARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE BECERİLERİN KAZANDIRILMASI

5. Gün

1. Asfalt ve Beton Serme Makinesinin Çalışma Alanında Çalıştırılması ve İş Yaptırılma Sırasında Alınacak Güvenlik Önlemleri

2. Hava Filtresi, Soğutma Sistemi, Radyatör, Akümülatör Sistemlerin Tanıtımı

3. Fren Sistemi, Işık Sistemleri, Yürüyüş Takımlarının Tanıtımı, Operatör Kabinindeki Göstergelerin (Motor, Aktarma Organları, Hidrolik Sistem, İş Yapan Ekipmanlar vb.) Çalışıp Çalışmadığının Kontrolü

4. Operatör Kabinindeki Bulunan Kumanda Sistemlerinin (Kumanda Düğmeleri ve Levyeleri, Fren Sistemleri, Debriyaj, Gaz Pedalları ile Diğer Yardımcı Elemanlar) Tanıtımı ve Uygulamaları

2. HAFTA

1. Gün

1. Asfalt ve Beton Serme Makinesinin Çalıştırılması ve İşe Konularak

Uygulamalar Yapılması

2. Çalışma Alanında ve Karayolunda Aracın Kullanılması Sırasında Güvenlik Önlemlerinin Uygulanması

3. Çalışma Alanında Asfalt ve Beton Serme Makinesiyle İş Yaptırılırken Verimli ve Ekonomik Çalıştırma Yöntemlerinin Uygulanması

4. Asfalt ve Beton Serme Makinesinin İşe Konulmadan Önce ve İş Esnasında Makine Üzerinde Yapılması Gereken Ayarlar ve Uygulamaları

A. ASFALT VE BETON SERME MAKİNESİNİN GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK VE 6 AYLIK BAKIMI

2. Gün

1. Asfalt ve Beton Serme Makinesinin Bakımının Önemi ve Faydaları

2. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Üzerinde Günlük Bakımda Operatör Tarafından Yapılacak İşler ve Uygulamaları

3. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Üzerinde Haftalık Bakımda Yapılacak İşler ve Uygulamaları

4. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Aylık ve 6 Aylık Bakımda Yapılacak İşler ve Uygulamaları

B. ASFALT VE BETON SERME MAKİNESİNİN ARIZA BELİRTİLERİ,

OPERATÖR TARAFINDAN GİDERİLEBİLECEK KÜÇÜK ONARIMLAR

3. Gün

1. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Üzerinde Hava Sistemi ve Hava Filtresinin Önemi, Bakımı, Motorun Çalışmasındaki Fonksiyonu

2. Supaplar, Buji, Enjektör, Vantilatör Kayışı Ayarları; Akümülatörün Özellikleri, Sigortalar, Göstergeler, Bağlantı Elemanları, Kaporta ve Şasede Meydana Gelen Oksitlenmeler ile Bunların Giderilmesiyle İlgili Uygulamalar

3. Hidrolik Hortumların Özellikleri, Araç Üzerinde Sisteme Montajı, Sızdırmazlık Elemanları, Hidrolik Pistonlarda Kullanılan Sızdırmazlık Keçelerinden Arızalı Olanların Değiştirilmesi ile İlgili Uygulamalar

4. Gün

1. Yürüyüş Takımlarının Ayarları, Termostat Özelliği ve Değiştirilmesi, Motor Avans Ayarı, Supapların Ayarı, Servis Fren Ayarları, Debriyaj Ayarı ve Diğer Ayarlarla İlgili Uygulamalar

2. Gaz Pedalı Ayarı, Şanzıman, Diferansiyel Ayarları, Motor Yağ Değişimi, Gres Yağı ile Yağlanacak Kısımlar, Motor Soğutma Sisteminin Temizlenmesi ve Antifriz Koyma ile İlgili Uygulamalar

3. Asfalt ve Beton Serme Makinesi Üzerinde İş Yaptırarak Tüm Bu Sistemlerin Uygulamalı Tekrarı

C. ASFALT VE BETON SERME MAKİNESİNİN ÖZELLİĞİNE GÖRE MAKİNEDE

ENERJİ TASARRUFU VE ÇEVRE İLİŞKİSİ

5. Gün

1. Dizel ve Varsa İlk Hareket Motorunun Yakıt Sisteminde Yakıt Tasarrufuyla İlgili Uygulamalı Ayarlar

2. Hava Filtrelerinin Çeşitleri, Bakımı , Montajı, Kirli Hava Filtresinin Mahsurları, Araç Kullanılması Sırasında Yakıt Tasarrufunu Sağlayacak Uygulamalar

3. Çalışma Alanında ve Karayolunda Araçlardan Kaynaklanan Gürültüler ile Çevre Kirliliğine Sebebiyet Veren Hususların Önlenmesi,

4. Asfalt ve Beton Serme Makinesinin Amacı Dışında Kullanılmaması, Sakıncaları, Karayolu ile Çalışma Alanında Yüklü ve Boş Olarak Çalıştırılması Esnasında Uyulacak Kurallar

5. Karayolunun Standart Ölçüleri, Bu Ölçüleri Aşan Yüklerin ve Araçların Taşınması Sırasında, Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinden Özel Müsaade Alınması ve Yükün Taşınması Sırasında Sürücülerde ve Trafik Kontrol Elemanlarında Bulundurulacak Belgeler

6. Karayolunda Asfalt ve Beton Serme Makinesinin Taşınması Sırasında Üzerinde Alınacak Güvenlik Önlemleri İle İlgili Uyarı İşaretleri, Yükü

Taşıyacak Araç Üzerinde Sabit, Sağlam ve Oynamayacak Şekilde Tespiti ile İlgili Uygulama Çalışmaları

7. Çalışma Alanının Bulunduğu Yerin Giriş Çıkış Kapılarına, İnsanların ve Araçların Girmesini Yasaklayan Uyarı İşaretleri ve Engellerin Konulması, Bu Tür Yerlerde Gözcü ve İşaretçilerin Bulundurulması; Operatörün, İşaretçinin İşaretlerine Göre Araç Kullanarak Uygulamalar Yapması

8. Yapılacak İşin Cinsine Göre Asfalt ve Beton Serme Makinesinin Seçimi ve Yaptığı İşe Göre İş Bölümü ile Zaman Kaybını Engelliyecek Tedbirlerin Alınması

11. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

Kurs sonunda sınav yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde yapılan sınavların değerlendirilmesi, aşağıda belirtilen puanlama esasına göre yapılır. Uygulama sınavında ise aşağıdaki puanlama esasları dikkate alınmaz; kursiyer, başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.

PUAN NOT DERECE

0 - 44 D Başarısız

45 - 69 C Orta

70 - 84 B İyi

85 - 100 A Pekiyi

13. PROGRAM UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇ-LERİ

Programın uygulanmasında kullanılacak öğretim araç-gereçleri 17.03.2004 tarih ve 25405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği”nin 31. maddesinde belirtilen eğitim aracı seçme ve değerlendirme formu ve bilgi formu ektedir.

bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi, pazaryeri halk eğitimi merkezi, bilecik pazaryeri hem, pazaryeri hem, bilecik pazaryeri halk eğitim, pazaryeri halk eğitim, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi adresi, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefonu, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon numarası, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi tel no, pazaryeri halk eğitimi merkezi adresi, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefonu, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon numarası, pazaryeri halk eğitimi merkezi tel no, bilecik pazaryeri hem adresi, bilecik pazaryeri hem telefonu, bilecik pazaryeri hem telefon numarası, bilecik pazaryeri hem tel no, pazaryeri hem adresi, pazaryeri hem telefonu, pazaryeri hem telefon numarası, pazaryeri hem tel no, bilecik pazaryeri halk eğitim adresi, bilecik pazaryeri halk eğitim telefonu, bilecik pazaryeri halk eğitim telefon numarası, bilecik pazaryeri halk eğitim tel no, pazaryeri halk eğitim adresi, pazaryeri halk eğitim telefonu, pazaryeri halk eğitim telefon numarası, pazaryeri halk eğitim tel no, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon no, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon no, bilecik pazaryeri hem telefon no, pazaryeri hem telefon no, bilecik pazaryeri halk eğitim telefon no, pazaryeri halk eğitim telefon no