Isparta Uluborlu Halk Eğitimi Merkezi 12-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURSU

Isparta Uluborlu hem 12-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

12-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURS PROG

12-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

12-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI TEMALAR, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ

KAZANIM

TEMALAR

 

SAYISI

TANIŞMA VE PROGRAMIN TANITIMI


 

4

6

3

4


 

ERGEN VE ERGEN GELİŞİMİ I


 

ERGEN VE ERGEN GELİŞİMİ


 

ERGEN VE ERGEN GELİŞİMİ


 

ERGENLİKTE KİŞİLİK VE BENLİK GELİŞİMİ


 

5

6

4

5

7


 

ERGEN VE İLETİŞİM I


 

ERGEN VE İLETİŞİM


 

ANNE- BABA TUTUMLARI


 

ERGEN VE ANNE-BABA ÇATIŞMASI


 

ERGENLİK DÖNEMİNDE RİSKLER VE SORUNLAR


 

4

6

4

6

8

72


 

ERGEN VE GELECEĞİ PLANLAMA


 

ERGENLİKTE İHMAL VE İSTİSMAR


 

EV KAZALARI VE İLK YARDIM


 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE DUYARLILIK


 

Toplam


 

 

 

 

 

 

12-18

Yaş

TEMALAR

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 

 

 

 

1

TANIŞMA VE PROGRAMIN TANITIMI

1. Programın amacını tanır.

2. Programa ilişkin beklentilerini söyler.

3. Programa katılmak için isteklilik gösterir.

4. Programın kendisine yarar sağlaması için iş birliği yapması gerektiğini fark eder.

*Özelliğine Göre Tanışma *Kurallar Üzerinde Anlaşma

*Bu Hafta Çocuğumla Yapacaklarım

Uygulanacak aile eğitim programının önemi açıklanır.

Ebeveyn olarak çocuklarının sahip olduğu özellikleri bilmenin, çocukların gelişimine katkısı üzerinde durur.

2

ERGEN VE ERGEN GELİŞİMİ I

1. Ergenlik dönemi kavramlarını tanır.

2. Ergenlik döneminde ortaya çıkan değişimleri fark eder.

3. Ergenlik dönemi bedensel gelişim özelliklerini söyler.

4. Bedensel gelişim özelliklerine göre ne yapılması gerektiğini bilir.

5. Ergenlik dönemi cinsel gelişim özelliklerini kavrar.

6. Ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında yapılabileceklerini irdeler.

*Çocuğum Büyüyor *Empati

*Bir Kadın ve Bir Erkek *Sihirli Değnek

Gelişim alanlarından fiziksel, devinişsel ve cinsel gelişim alanları ele alınır.

Gelişim alanlarının birbiriyle ilişkisi ve gelişimin bir bütün olduğu üzerinde durulur.

 

 

 

 

 

3

ERGEN VE ERGEN GELİŞİMİ II

1. Ergenlikte zihinsel gelişim dönemlerinin özelliklerinin farkına varır.

2. Ergenlik dönemi ahlak gelişim özelliklerini bilir.

3. Ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında yapılabileceklerini değerlendirir.

*Çözüm Üretme *Örnek Olay

Gelişim alanları olarak zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlaki gelişim alanları ele alınır.

 

 

 

 

 

4

ERGEN VE ERGEN GELİŞİMİ III

1. Ergenlik dönemi sosyal gelişim özelliklerini açıklar.

2. Ergenin sosyal gelişimini desteklemek için yapması gerekenleri bilir.

3. Ergenlik dönemi duygusal gelişim özelliklerini kavrar.

4. Ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında davranış şekillerini değerlendirir.

*Siz Gençken *Farklı Duygular

Gelişim alanlarının birbiriyle ilişkisi ve gelişimin bir bütün olduğu üzerinde durulur.

5

ERGENLİKTE KİŞİLİK VE BENLİK GELİŞİMİ

1. Öz güven kavramını tanımlar.

2. Çocukların öz güven kazanmasında yapılması gerekenleri fark eder.

3. Benlik gelişimi özelliklerini fark eder.

4. Kişilik gelişimi özelliklerini söyler.

* Kendine Güven

Öz güven kavramı açıklanır.

Çocukların öz güven kazanmasında gerekenler açıklanır.

 

 

5. Ebeveyn olarak çocuğun kişiliği üzerindeki rollerini değerlendirir.

 

 

6

ERGEN VE

1. İletişim sürecini kavrar.

2. İletişim sürecinin öğelerini bilir.

3. İletişim türlerini açıklar.

4. İletişim türlerine örnekler verir.

*İletişim Kurmak *Olumsuz İletişim ve İletişim Engelleri *Çocuğumla Ne Yapa-

İletişimin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanır.

İLETİŞİM I

5. Olumsuz iletişim türlerini örnekler vererek açıklar.

6. Olumsuz iletişimin doğru bir iletişim şekli olmadığını kavrar.

bilirim?

Belli başlı olumsuz iletişim türleri ele alınır.

7

ERGEN VE İLETİŞİM II

 

*Davet *Dikkat *Örnek Olay

Sözlü ve sözsüz iletişim türleri örnekler yoluyla açıklanmalı-dır.

1. Kendini ifade etme becerisinin önemini kavrar.

2. Dinleme ve anlama becerilerinin türlerini örneklerle açıklar.

3. Dinleme becerilerinin önemini kavrar.

4. Kendini ifade etme becerileri ve yollarını ilişkilendirir.

8

ANNE-BABA

TUTUMLARI

 

*Bence

*Eğer

Belli başlı anne baba tutumları ele alınır.

1. Anne-baba tutumlarının çeşitlerini fark eder.

2. Anne baba tutumlarının ergen üzerindeki duygusal ve davranışsal etkilerini irdeler.

3. Demokratik anne baba tutumunun en uygun tutum olduğunu kavrar.

4. Demokratik anne baba tutumu için gerekli anne baba davranışlarını fark eder.

5. Demokratik anne baba tutumuna sahip olmada isteklilik gösterir.

 

9

ERGEN VE ANNE-BABA ANLAŞMAZLIKLARI

(ÇATIŞMALARI)

1. Özgürlük sınırının ve öz denetimin anlamını bilir.

2. Anlaşmazlığın (çatışmanın) ne olduğunu açıklar.

3. Anlaşmazlık (çatışma) türlerini ifade eder.

4. Anlaşmazlıklara (çatışamaya) yol açan nedenleri fark eder.

5. Anlaşmazlıkları (çatışmaları) çözme aşamalarını açıklar.

6. Anlaşmazlıkları (çatışmaları) çözmede öfkeyi kontrol etmenin önemini fark eder

7. Öfkesini nasıl kontrol edebileceğini örneklerle açıklar.

*Taktikler *Örnek Olay

Anlaşmazlıklar konusunda Çatışma türleri ele alınır.

Değer ve ihtiyaç çatışması ele alınır.

Çatışmalar, 12-14 ve 15-18 yaşlarındaki çocuklar temel alınarak ayrı ayrı açıklanır.

10

ERGENLİK DÖNEMİNDE RİSKLER VE SORUNLAR

1. Risk kavramının anlamını fark eder.

2. Risk türlerini örneklerle ifade eder.

3. Risk durumlarının çocuğu üzerindeki etkilerini değerlendirir.

4. Riskli durumlar karşısında, nasıl hareket etmeleri gerektiğini kavrar.

*Haber Ver *Kartopu

12-18 yaş döneminin belli başlı riskleri ele alınır.

İçinde bulunulan çevredeki risklere göre düzenleme yapılır.

11

ERGEN VE GELECEĞİ PLANLAMA

 

*Doğru Meslek

*İyi Düşün Doğru Karar

Ver

*Benim Rolüm

Anne-babalara çocuklarının meslek seçimi konusunda neler yapabilecekleri ve ilgili nerelerden yardım alabilecekleri konusunda destek olunur.

1. Okul ve meslek seçiminin önemini fark eder.

2. Doğru okul seçiminin önemini kavrar.

3. Meslek seçimini etkileyen özellikleri açıklar.

4. Meslek seçiminde ergenin özelliklerinin önemini kavrar.

5. Anne baba olarak okul ve meslek seçimindeki rollerini kavrar.

6. Anne baba olarak okul ve meslek seçiminde ergene nasıl destek olabileceğini değerlendirir.

12

ERGENLİKTE İHMAL VE İSTİSMAR

1. İnsan, kadın ve çocuk haklarını kavrar.

2. İhmalin ne olduğunu örneklerle açıklar.

3. İstismarın türlerini kavrar.

4. Anne baba olarak kendisine düşen görevleri açıklar.

*Temel Haklarımızı Biliyor muyuz?

*Neler Oluyor Hayatta?

Çocuk ve insan haklarının önemi açıklanır.

Kadın haklarının önemi vurgulanır.

İhmal ve istismar durumunda nasıl yardım alınabileceği açıklanır.

13

EV KAZALARI VE İLK YARDIM

1. Kaza kavramını tanımlar.

2. Ev kazalarının neler olduğunu örneklerle açıklar.

3. Ev kazalarını önlemek için yapması gerekenleri irdeler.

4. İlk yardım ve türlerini öğrenir.

5. İlk yardımın önemini fark eder.

6. Basit ilk yardım müdahalelerini yapabilir.

*Ev Kazaları

*Ev Kazalarında İlk

Yardım

Kaza durumlarıyla karşılaşıldığında temel düzeyde neler yapılabileceği anlatılır.

14

OZEL

GEREKSİNİMLİ

BİREYLERE

DUYARLILIK

1.Özel gereksinimli bireylerin kimler olduğunu bilir.

2.Özel gereksinimli bireylerin özelliklerini bilir.

3.Özel gereksinimli bireylere sahip olan ailelerin yaşadıkları sorunları bilir.

4.Özel gereksinimli bireylere sahip olan ailelerin duygu ve tepkilerini açıklar.

5.Özel gereksinimli bireyleri topluma nasıl kazandırılacağını örneklerle açıklar.

6.Kaynaştırma eğitiminin özelliklerini bilir.

7.Kaynaştırma eğitiminin yararlarını açıklar.

8.Kaynaştırma eğitiminin başarısını engelleyen etmenlere örnekler verir.

*Farklarımız *Ses Yok *Görüntü Yok *Kolum Yok *Ailelerin Duyguları *Öğrendiklerimi nasıl kullanacağım?

*Sevgi Bombardımanı

Katılımcıların özel gereksinimli bireylerin özellikleri ile bu bireylerin toplum içinde karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgilenmeleri ve bu konuda farkındalık geliştirmeleri sağlanır.

ısparta uluborlu halk eğitimi merkezi, uluborlu halk eğitimi merkezi, ısparta uluborlu hem, uluborlu hem, ısparta uluborlu halk eğitim, uluborlu halk eğitim, ısparta uluborlu halk eğitimi merkezi adresi, ısparta uluborlu halk eğitimi merkezi telefonu, ısparta uluborlu halk eğitimi merkezi telefon numarası, ısparta uluborlu halk eğitimi merkezi tel no, uluborlu halk eğitimi merkezi adresi, uluborlu halk eğitimi merkezi telefonu, uluborlu halk eğitimi merkezi telefon numarası, uluborlu halk eğitimi merkezi tel no, ısparta uluborlu hem adresi, ısparta uluborlu hem telefonu, ısparta uluborlu hem telefon numarası, ısparta uluborlu hem tel no, uluborlu hem adresi, uluborlu hem telefonu, uluborlu hem telefon numarası, uluborlu hem tel no, ısparta uluborlu halk eğitim adresi, ısparta uluborlu halk eğitim telefonu, ısparta uluborlu halk eğitim telefon numarası, ısparta uluborlu halk eğitim tel no, uluborlu halk eğitim adresi, uluborlu halk eğitim telefonu, uluborlu halk eğitim telefon numarası, uluborlu halk eğitim tel no, ısparta uluborlu halk eğitimi merkezi telefon no, uluborlu halk eğitimi merkezi telefon no, ısparta uluborlu hem telefon no, uluborlu hem telefon no, ısparta uluborlu halk eğitim telefon no, uluborlu halk eğitim telefon no