Rize Derepazarı Halk Eğitim Merkezi 3-6 YAŞ OKUR-YAZAR OLMAYAN ANNE DESTEK EĞİTİMİ KURSU

Rize Derepazarı hem 3-6 YAŞ OKUR-YAZAR OLMAYAN ANNE DESTEK EĞİTİMİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

3-6 YAŞ OKUR YAZAR OLMAYAN ANNE

3-6 YAŞ OKUR YAZAR OLMAYAN ANNE DESTEK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

3-6 YAŞ

OKUR YAZAR OLMAYAN ANNE DESTEK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (TEMEL) TEMALAR,KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ

TEMA

NUMARALARI

TEMALAR

KAZANIM

SAYISI

SÜRE/DERS

SAATİ

1

ÇOCUĞU HASTALIKLARDAN NASIL KORURUZ VE ÇOCUK HASTALANDIĞINDA NELER YAPABİLİRİZ? (1)

9

5

2

ÇOCUĞU HASTALIKLARDAN NASIL KORURUZ VE ÇOCUK HASTALANDIĞINDA NELER YAPABİLİRİZ? (2)

7

5

3

ÇOCUĞU KAZALARDAN NASIL KORURUZ?

8

5

4

ÇOCUĞU NASIL SAĞLIKLI BESLEYELİM?

8

5

5

ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE AİLENİN ROLÜ

7

5

6

KADIN VE ANNE OLMAK

8

5

7

ÇOCUĞU NASIL YETİŞTİRMEMELİYİZ?

8

5

8

ÇOCUĞU NASIL YETİŞTİRELİM?

7

5

9

ÇOCUĞU NEDEN VE NASIL DİNLEMELİYİZ VE ONUNLA NASIL KONUŞMALIYIZ?

8

5

10

ÇOCUĞUN SORUMLULUK KAZANMASI

7

5

11

OKULA BAŞLARKEN

7

5

12

OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE KATKISI

7

5

13

ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSEL SAĞLIK

9

5

Toplam

100

65

 

 

 

ETKİNLİK

ÖRNEKLERİ

 

 

TEMALAR

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

 

 

1

ÇOCUK SAĞLIĞI 1: ÇOCUĞU

HASTALIKLARDAN NASIL KORURUZ VE ÇOCUK

HASTALANDIĞINDA

NELER

YAPABİLİRİZ? (1)

1. AÇEV ve ADP’nin genel amacını bilir.

1. Gruptaki diğer katılımcılarla tanışır.

2. Grup kurallarını ve işleyişini bilir.

3. "Temel Sağlık Koşulları”nın ev içinde ve ev dışında nasıl sağlanabileceğini bilir.

4. Çocuğun sağlıklı, güvenli, ihmal ve istismardan uzak bir ortamda (koruyan çevre) büyümesinin önemini bilir.

5. Çocukları hastalıklardan korumada aşının önemini bilir.

6. Hangi yaşta, hangi aşıların yapılması gerektiğini, aşı yaptırılabilecek merkezlerin hangileri olduğunu bilir.

7. Kız ve oğlan çocuklarına sağlık konusunda farklı davranmanın ayrımcılık olduğunu ve kızlara ve oğlanlara eşit fırsat verilmesinin önemini bilir

8. Bulaşıcı ve ölümcül nitelik taşıyan çocuk hastalıklarının neler olduğunu ve bu hastalıklara yakalanmadan önce alınabilecek önlemleri bilir.

*Son Kullanma Tarihine Dikkat Edelim *Kızamık Ve Boğmaca *Aşı Kartı

*Zehra’nın Aşı Kartı *Su Çiçeği ve Kabakulak

Anne destek programının içeriği ve uygulanışı açıklanır.

Grup kuralları grupla birlikte belirlenir.

Çocuğun sağlıklı bir ortamda büyüyebilmesi için ev içinde ve ev dışında dikkat edilmesi gerekenler, genel temizlik kuralları görsellerle desteklenerek anlatılır. Çocukları ölümcül hastalıklardan korumak için aşının önemi vurgulanır.

2

ÇOCUK SAĞLIĞI 2: ÇOCUĞU

HASTALIKLARDAN NASIL KORURUZ VE ÇOCUK

HASTALANDIĞINDA

NELER

YAPABİLİRİZ? (2)

1. Çocuğun ateşinin nasıl ölçülebileceğini, ateşi olduğunda neler yapılması gerektiğini bilir.

2. İshalin etkilerini, çocuğun ishal olmaması için alınacak önlemleri ve ishal sonrası müdahaleleri bilir.

3. Doğru el yıkama tekniğini bilir ve çocuklarıyla birlikte uygulama kararı alır.

4. Çocukta bağırsak paraziti olmaması için alınacak önlemleri ve bağırsak paraziti olduğunda yapılması gerekenleri bilir.

5. Nekahat döneminin iyileşme dönemi olduğunu, bu dönemde neler yapılması gerektiğini bilir.

6. Diş, göz ve kulak sağlığının önemini fark eder ve diş, göz ve kulak sağlığı için neler yapılması gerektiğini bilir.

7. Çocuğun sağlığının korunmasının bir çocuk hakkı olduğunu bilir ve çocuğun sağlığını korumak için uygulama kararları alır.

*Çocuğun Ateşi Nasıl Ölçülür?

*Çocuğumuz Ateşlendiğinde Ne Yapmalıyız?

*İshal

*Bağırsak Paraziti *Diş Sağlığı *Göz Sağlığı *Kulak Sağlığı *Çocuğun Sağlığının Korunması Hakkı

Çocuklarda yaygın olarak görülen ateş ve ishalde yapılması gerekenler paylaşılır.

Çocukta diş, göz ve kulak bakımı için neler yapılması gerektiği örnek olaylar ile anlatılır.

3

ÇOCUĞU

KAZALARDAN NASIL KORURUZ?

1. Çocuk için koruyucu bir çevre sunmanın önemini fark eder.

2. Çocukların düşmelerini önlemek için alınabilecek tedbirleri bilir.

3. Zehirlenmeleri önlemek için alınabilecek tedbirleri ve böyle bir durumda nereden yardım alabileceğini bilir.

4. Yangınları önlemek için alınabilecek tedbirleri bilir. Doğayı koruma konusunda farkındalığı artar.

5. Yanmaları önlemek için alınabilecek tedbirleri bilir.

6. Boğulmaları önlemek için alınabilecek tedbirleri bilir.

7. Nefes borusunun tıkanmasını önlemek için alınabilecek tedbirleri bilir.

8. Kazaların çocuk ihmali sonucu meydana geldiğini fark eder ve çocukları kazalardan korumanın anne babaların sorumluluğu olduğunu bilir.

*Çamaşır Suyundan Zehirlenme

*Böcek İlacından Zehirlenme

*Tüpgazdan Zehirlenme

*Sıcak Sudan Yanma

*Nehirde Boğulma

Nefes Borusunun Tıkanması

*Çocuğun Tehlikelerden Korunması Hakkı

Kazaların ihmaller sonucu meydana geldiği ve çocukları kazalardan korumanın anne babaların sorumluluğu olduğu vurgulanır. Kendi başlarına gelen kazaları paylaşmaları anneleri “benim başıma gelmez” düşüncesinden uzaklaştırıp, sorumluluk almaya teşvik edebilir.

4

ÇOCUĞU NASIL

SAĞLIKLI

BESLEYELİM?

1. Dengeli beslenme için gerekli olan temel besin gruplarını ve bu besinlerin çocuğun gelişimi ve büyümesi için önemli olduğunu bilir.

2. Çocuk için zararlı besinlerin neler olduğunu bilir.

3. Çocuğun yaşına uygun beslenmesi için günlük planlamanın nasıl yapılacağını öğrenir.

4. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin çocuk gelişimine olan etkilerini bilir.

5. Çocukların beslenmesinde cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması gerektiğini bilir.

6. Kuru baklagiller ve sebzeleri sağlıklı pişirme yöntemlerini bilir.

7. Hangi tür yağların daha sağlıklı olduğunu bilir.

8. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin çocuk hakkı olduğunu bilir.

*Dengeli Beslenme *Yetersiz Beslenme *Cinsiyet Ayrımcılığı *Çocuğun Yeterli ve Dengeli Beslenme Hakkı

Dengeli beslenmenin, çocuğun her besin grubundan yeterli miktarda yemesinin sağlanması olduğu vurgulanmalıdır. Annelerin öğünleri nasıl düzenleyeceklerini uygulama yaparak anlamaları sağlanır.

5

ÇOCUĞUN

GELİŞİMİNDE

AİLENİN

ROLÜ

1. Gelişimin temel ilkelerini (gelişim ömür boyu sürer, okulöncesi dönem önemlidir, gelişim birbirini etkileyen dört alanda olur) bilir.

2. Okulöncesi dönemde çocuğu desteklemenin önemini bilir.

3. Çocuğun gelişimini desteklemek için cinsiyet ayrımcılığı yapmadan yapabileceklerini bilir.

4. Aile tutumlarını (baskıcı, tavizkar, aşırı korumacı ve demokratik) ve bu tutumlarla yetişmenin çocuklar üzerindeki etkilerini bilir.

5. Şiddetin ne olduğunu, hangi davranışların şiddet olduğunu, şiddetin türlerini ve etkilerini bilir.

6. Demokratik ilişki kurma yöntemlerini ve aile içinde bu yöntemleri kullanmanın çocuğun gelişimine etkilerini bilir.

7. Çocuk kavramının anlamını ve çocukların çocuk olmaktan kaynaklı özel hakları olduğunu bilir.

*Baskıcı Davranan Aile

*Tavizkar Davranan Aile

*Aşırı Korumacı Davranan Aile

*Demokratik Davranan Aile

*Çocuğun Gelişim Hakkı

Çocuğun gelişimini desteklemek için anne babaların yapabilecekleri görseller ve örneklerle anlatılır.

Ailelerin çocuklara yönelik davranışlarını örnek olaylar ile fark etmeleri sağlanır.

Çocuk hakları kavramı annelere tanıtılır.

6

KADIN VE ANNE OLMAK

1. Anne olmanın zor ve güzel yanlarını düşünür ve paylaşır.

2. Anne olarak çocukları üzerindeki etkilerini fark eder.

3. Ailelerinin ve toplumun kadınlardan beklentilerinin farkına varır.

4. Toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl oluştuğunu ve sürekli hale geldiğini anlar.

5. Cinsiyet ayrımcılığının ne olduğunu ve çocuk üzerindeki etkilerini bilir.

6. Kadınların ev işleri dışında kendilerine zaman ayırmalarının önemli olduğunu anlar.

7. Kadınların çalışma hayatına katılma hakları olduğunu bilir.

8. Çalışmak isteyen kadınların karşılarına çıkan engeller için çözüm yollarını bilir.

*Annemi Hatırlıyorum *Nasıl Kadın Olduk?

Bu oturum kadınların kendi hayatlarıyla ilgili farkındalık kazanmaları bakımından önemlidir. Kendi çocuklarını yetiştirirken toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamadaki rollerini fark etmeleri sağlanır.

Kadınların çalışma hayatına katılmaları konusunda önlerindeki engellerle nasıl başa çıkabilecekleri anlatılır.

7

ÇOCUĞU NASIL

YETİŞTİRMEMELİ-

YİZ?

1. Fiziksel cezanın ne olduğunu ve hangi davranışların fiziksel cezaya örnek olduğunu bilir.

2. Dayak ve cezanın çocuk yetiştirmede doğru ve etkili yöntemler olmadığını ve bunun sebeplerini bilir.

3. Şiddetin "çok az", hafifçe" gibi derecelerinin şiddeti hafifletmeyeceğini fark eder.

4. Duygusal cezanın ne olduğunu ve çocuklar üzerindeki etkilerini bilir.

5. Çocukların şiddet içeren davranışları aileden, çevreden, sokaktan ve televizyondan öğrendiklerini fark eder.

6. Çocuk istismarının tanımını ve istismara tanık olduğunda yapması gerekenleri bilir.

7. Çocuğa şiddet uygulamak yerine çocukla konuşmanın ve ona açıklama yapmanın önemini ve etkisini bilir.

8. Aşırı hoşgörülü ve kuralların olmadığı bir ortamın çocuğun ve anne-babanın üstündeki etkilerini bilir.

*Dayak Ve Ceza *Sözlü Cezalar 1 *Sözlü Cezalar 2 *Hangisi Doğru?

*Aşırı Hoşgörü *Çocuğun Barışçıl Bir Ortamda Yaşama Hakkı

Fiziksel ve sözel cezaların çocuğun olumsuz davranışlarını azaltmada işe yaramadığı ve çocuk üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanır.

Çocuk istismarı kavramı annelere tanıtılır.

Aşırı hoşgörünün de çocuk üzerinde olumsuz etkileri olduğunu fark etmeleri sağlanır.

8

ÇOCUĞU NASIL YETİŞTİRELİM?

1. Çocuğun istenen davranışı geliştirebilmesi için çocuğa örnek olma ve tutarlı olmanın etkili olduğunu ve bu konuda cinsiyet ayrımcılığı yapmaması gerektiğini bilir.

2. Çocuğun istenilen davranışı geliştirebilmesi için takdirin ve manevi ödülün etkili olduğunu bilir.

3. Çocuğun yanlış davranışını düzeltmesi için çocuğun davranışının nedenini düşünmesinin etkili olduğunu bilir.

4. Çocuklarda farklılıklara ilişkin ön yargıların nasıl oluştuğunu fark eder ve çocuklara farklı olana saygı göstermesi için yapabileceklerini bilir.

5. Çocuğun yanlış davranışı düzetebilmesi için çocuğa davranışın sonucunu açıklayarak zararını göstermenin etkili olduğunu bilir.

6. Olumlu disiplin yöntemlerinin işe yaraması için öncelikle çocukla iyi bir ilişkisinin olması gerektiğini bilir.

7. Çocukla iyi ilişki kurabilme yöntemlerini bilir.

*Örnek Olmak Ve Tutarlı Olmak *Takdir Etmek *Davranışın Nedenini Düşünmek 1 *Davranışın Nedenini Düşünmek 2 *Davranışın Sonucunu Açıklayarak Zararını Göstermek 1 *Davranışın Sonucunu Açıklayarak Zararını Göstermek 2

Çocuğa olumlu davranışlar kazandırmak için kullanılacak yöntemler örnek olaylar üzerinden anlatılır. Tüm bu yöntemlerin işe yaraması için çocuk-ebeveyn ilişkisinin iyi olması gerektiği hatırlatılır. İyi bir ilişki kurmak için yapılması gerekenler anlatılır.

9

ÇOCUĞU NEDEN VE NASIL DİNLEMELİYİZ VE ONUNLA NASIL KONUŞMALIYIZ?

1. Dinlenilmeyen çocuğun neler hissedebileceğini fark eder.

2. İletişim engellerinin çocuk ve çocukla ilişki üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder.

3. Etkin dinleme yapılmadığında derdini anlatan kişinin kendini kötü hissedeceğini fark eder.

4. Etkin dinlemeyi bilir ve uygular.

5. Çocuğu dinlemenin çocuğun gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini bilir.

6. Çocuğun istenmeyen davranışına verdiği yanlış ve etkisiz tepkileri fark eder.

7. Kendini doğru ifade etme yöntemini bilir.

8. Kendini doğru ifade etme yönteminin çocukların gelişimi üzerindeki etkilerini bilir.

*İletişim Engelleri *Kendini İfade Etme

*Çocuğun Barışçıl

Bir Ortamda Yaşama

Hakkı

İletişim engelleri örnek olay üzerinden anlatılır, kendilerinin kullandıkları iletişim engellerini fark etmeleri sağlanır.

Dinleme ve kendini ifade etme, örnekler üzerinden anlatılır ve annelerin bu becerileri kazanmaları sağlanır.

10

ÇOCUĞUN

SORUMLULUK

KAZANMASI

1. Çocuğa sorumluluk kazandırırken nasıl davranması gerektiğini bilir.

2. Çocuğun özbakım becerilerine yönelik sorumluluklarını ve bu sorumlulukları kazandırmak için yapabileceklerini bilir.

3. Çocuklara sorumluluk verirken cinsiyet ayrımcılığı yapmaması gerektiğini bilir.

4. Çocuğun evdeki işlere yönelik sorumluluklarını ve bu sorumlulukları kazandırmak için yapabileceklerini bilir.

5. Çocuğun okula yönelik sorumluluklarını ve bu sorumlulukları kazandırmak için yapabileceklerini bilir.

6. Katılımcıların çocukların ev dışında, çevreye, topluma karşı sorumluluklarını ve bu sorumlulukları kazandırmak için yapabileceklerini bilir.

7. Çocuklara doğa bilinci ve tüketim alışkanlıkları ile ilgili sorumluluk kazandırması gerektiğini bilir.

*Kız Dediğin Temiz Olur!

*Evdeki İşlere Yönelik Sorumluluk Kazandırma

Çocuğa sorumluluk kazandırma aşamaları iyi anlaşılmalıdır. Bu aşamalar öykü ile pekiştirilmelidir. Çocuklara sorumluluk kazandırırken cinsiyet ayrımı yapmamanın önemi vurgulanmalıdır.

11

OKULA BAŞLARKEN: ÇOCUĞUN OKULA HAZIR BAŞLAMASI

1. Okula gitmenin önemini ve her çocuğun okula gitmeye hakkı olduğunu bilir.

2. Kız çocukların okutulmasının önemini fark eder.

3. Çocukların 15 yaşından önce çalıştırılmaması gerektiğini ve çalışmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini bilir.

4. Çocuğun okula hazır başlaması için çocuğa okul sisteminin tanıtılmasının önemini bilir.

5. Çocuğun okula hazır başlaması için evde yapılabilecekleri bilir.

6. Çocuklara farklılıklara saygıyı öğretmenin önemini ve yöntemlerini bilir.

7. Çocuğun okula hazır başlaması ve okulda başarılı olabilmesi için yapılması gerekenleri bilir.

*Okula Gitmek Neden Önemlidir?

*Kızların Okutulması *Mendil Satan Çocuklar *Çocuğun Eğitim Hakkı *Çocuk Hakları (Çocuk Hakları Ağacı)

Kız çocuklarının okutulmasının önemi örnek olay üzerinden ve annelerin de kendi hayatlarını düşünmeleri sağlanarak vurgulanmalıdır.

Küçük çocukların çalıştırılmasının onların gelişimlerine olan olumsuz etkileri vurgulanmalıdır. Çocuğun okulda başarılı ve mutlu olması için çocuğun anne babası tarafından okula nasıl hazırlanacağı anlatılır.

12

OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE ETKİSİ*

1. Oyunun anlamını ve çocuğa olan etkilerini anlar.

2. Çocuğun oyunlarını desteklerken cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması gerektiğini fark eder.

3. Çocukların oyununda sonucun değil, sürecin önemli olduğunu fark eder.

4. Oyun oynamanın çocukların; bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklediğini bilir.

5. Çocuğuyla beraber oyun oynarken, oyuncak seçiminde ve arkadaşlık seçiminde çocuğun gelişimine destek olmak için neler yapması gerektiğini bilir.

6. Çocukların kendinden farklı olana saygılı olmayı öğrenmesi için yapılması gerekenleri bilir.

7. Çocuğun televizyon izlemek yerine oyun oynamasının gelişimini daha olumlu etkilediğini bilir.

*Beş Taş Oyunu *Erkek Adam Evcilik Oynar Mı?

*Çocuğun Oyununda Önemli Olan Nedir? *Hangi Gelişim Alanını Destekler?

*Çocuk Hakları (Çocuk Hakları Ağacı)

Konuya girişte, annelerin oyunun ne olduğunu ve eğlenceli olduğunu yaşayarak hatırlamaları için 5 taş oyunu oynamak anlamlıdır. Çocukların oyununu desteklerken cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması gerektiği vurgulanmalıdır.

Oyunun çocuğun gelişim alanlarına olan katkısı örnek olaylar üzerinden anlatılır.


 

1. Kadın ve erkek üreme organlarını tanır.

2. İltihaplanma ve kanama problemleri ile cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgi sahibi olur.

3. Adet döneminde hijyenik koşulları sağlamak için yapılması gerekenleri bilir.

4. Akraba evliliklerinin sonuçlarını bilir.

5. Gebelik kararını verirken dikkat edilmesi gerekenler ve gebeliğin oluşumu konularında bilgi sahibi olur.

6. Çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde kadının ya da erkeğin rolünün olmadığını fark eder.

7. Doğum kontrolünün anlamını ve etkili doğum kontrol yöntemlerini ve doğum kontrolünün kadına ve çocuğa sağladığı yararları bilir.

8. Kürtaj konusunda bilgi sahibi olur.

9. Eş ile sağlıklı bir cinsel yaşam için yapılması gerekenleri ve demokratik ilişkinin önemini bilir.


 

"Kadın Hastalıkları Akraba Evlilikleri

*Oğlan Çocuğu Doğurmak

*Çocuğun Cinsiyeti Nasıl Belirlenir?

*Doğum Kontrolü


 

Anneler, üreme sağlığı, rahatsızlıklar ve gebelik konusunda bilgilendirilir.

Erken çocuk doğurmayan kadınların kendilerini suçlu hissetmemeleri için çocuğun cinsiyetinin nasıl belirlendiği oyun yoluyla anlatılır.

Eş ile sağlıklı cinsel yaşam için cinselliğin konuşulması gerektiği vurgulanır.

rize derepazarı halk eğitim merkezi, derepazarı halk eğitim merkezi, rize derepazarı hem, derepazarı hem, rize derepazarı halk eğitim, derepazarı halk eğitim, rize derepazarı halk eğitim merkezi adresi, rize derepazarı halk eğitim merkezi telefonu, rize derepazarı halk eğitim merkezi telefon numarası, rize derepazarı halk eğitim merkezi tel no, derepazarı halk eğitim merkezi adresi, derepazarı halk eğitim merkezi telefonu, derepazarı halk eğitim merkezi telefon numarası, derepazarı halk eğitim merkezi tel no, rize derepazarı hem adresi, rize derepazarı hem telefonu, rize derepazarı hem telefon numarası, rize derepazarı hem tel no, derepazarı hem adresi, derepazarı hem telefonu, derepazarı hem telefon numarası, derepazarı hem tel no, rize derepazarı halk eğitim adresi, rize derepazarı halk eğitim telefonu, rize derepazarı halk eğitim telefon numarası, rize derepazarı halk eğitim tel no, derepazarı halk eğitim adresi, derepazarı halk eğitim telefonu, derepazarı halk eğitim telefon numarası, derepazarı halk eğitim tel no, rize derepazarı halk eğitim merkezi telefon no, derepazarı halk eğitim merkezi telefon no, rize derepazarı hem telefon no, derepazarı hem telefon no, rize derepazarı halk eğitim telefon no, derepazarı halk eğitim telefon no