Rize Derepazarı Halk Eğitim Merkezi 7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURSU

Rize Derepazarı hem 7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURS PROGR

7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI TEMALAR,KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ

TEMA

NUMARALARI

TEMALAR

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS

SAATİ

1

TANIŞMA VE PROGRAMIN TANITIMI

4

5

2

ANNE- BABA TUTUMLARI (ÇOCUĞUN ANNE-BABASI OLMAK)

9

5

3

İLETİŞİM ENGELLERİ VE DİNLEME BECERİLERİ

7

5

4

KENDİNİ İFADE ETME BECERİLERİ

10

5

5

ETKİLİ İLETİŞİM “OLUMLU DAVRANIŞ KAZANDIRMA YOLLARI”

9

5

6

İSTENMEYEN DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİRME YÖNTEMLERİ

4

5

7

TEMEL ALIŞKANLIKLAR

(ÇOCUĞA OLUMLU ALIŞKANLIKLAR KAZANDIRMA)

6

5

8

BEDENSEL VE CİNSEL GELİŞİM

5

5

9

ZİHİNSEL GELİŞİM VE DİL GELİŞİMİ

5

5

10

SOSYAL, DUYGUSAL GELİŞİM VE BENLİK GELİŞİMİ

10

5

11

YAŞAM OLAYLARI

8

5

12

ÇOCUK HAKLARI

7

5

13

ÇOCUKLA NİTELİKLİ ZAMAN GEÇİRMEK VE OYUN OYNAMAK

13

5

14

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE DUYARLILIK

8

5

Toplam

105

70

7-11

Yaş

 

 

 

 

TEMALAR

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMA

 

 

ÖRNEKLERİ

 

1

TANIŞMA VE PROGRAMIN TANITIMI

1. Programın amacını bilir.

2. Programa ilişkin beklentilerini söyler.

3. Programa katılmak için isteklilik gösterir.

4. Programın kendisine yarar sağlaması için iş birliği yapması gerektiğini fark eder.

*Kontrat

Anne baba olarak çocuklarının sahip olduğu özellikleri bilmenin çocuklarının gelişimine katkısı üzerinde durulur.

2

ANNE-BABA

TUTUMLARI

(ÇOCUĞUN

ANNE-BABASI

OLMAK)

1. Anne baba olmanın anlamını ifade eder.

2. Baskıcı tutumun özelliklerini ve çocuğun gelişimine etkisini irdeler.

3. Tavizkâr tutumun özelliklerini ve çocuğun gelişimine etkisini irdeler.

4. Aşırı koruyucu tutumun özelliklerini ve çocuğun gelişimine etkisini irdeler.

5. Mükemmeliyetçi tutumun özelliklerini ve çocuğun gelişimine etkisini irdeler.

6. İlgisiz tutumun özelliklerini ve çocuğun gelişimine etkisini irdeler.

7. Bu tutumların anne, baba ve çocuk ilişkisine etkisini değerlendirir.

8. Demokratik tutumun özelliklerini ve çocuğun gelişimine etkisini kavrar.

9. Demokratik tutumun anne, baba ve çocuk ilişkisine etkisini değerlendirir.

*İsim Hatırlama *Tutum Değişikliği

Ailelere "Nasıl Bir Çocuk Yetiştirmek İstiyorum? ”, "Benim davranışlarım çocuğumun kişiliğini nasıl etkiler?”, "Benim çocuğumun yaşamımdaki yeri nedir?” vb. sorulara cevap bulmaları için destek sağlanır.

3

İLETİŞİM ENGELLERİ VE DİNLEME BECERİLERİ

1. İletişim kavramını tanımlar.

2. İletişim türlerini örneklerle ifade eder.

3. İletişim engellerini sıralar.

4. İletişim engellerinin olumsuz etkilerini fark eder.

5. Karşısındakini etkin bir şekilde dinlemenin önemini kavrar.

6. Karşısındakini dinlerken dikkat edilmesi gereken noktaları örneklerle açıklar.

7. Çocuğu dinlediğinde onun gelişimini nasıl etkilediğini fark eder.

*Kulaktan Kulağa *Sözsüz Mesajlar *Doğru ve Yanlış Dinleme

*Dinlenme Kararı

İletişim engelleri ve dinleme becerileri açıklanır.

4

KENDİNİ İFADE ETME

BECERİLERİ

1. Kendini tanıma becerileri gelişir.

2. Çocuğun kendini ifade ederken kullandığı iletişim engellerini fark eder.

3. Suçlayıcı dilin ne olduğunu ve iletişimde yarattığı olumsuz etkiyi söyler.

4. Kendini ifade etme becerilerini geliştirir.

5. Kendini açıkça ifade etmenin yararlarını söyler.

6. Farklı durumlarda kendini ifade etme seçeneklerini bilir.

7. İletişimin adımlarını sıralar.

8. Kendini doğru bir şekilde ifade etmenin ve dinlemenin çocuklarıyla ilişkilerine katkısını irdeler.

9. Empati kurmanın gereğine inanır.

10.Etkili iletişim becerilerini kullanmaya özen gösterir.

*Beni Öfkelendiren Şeyler

*Kendini İfade Etme

*Etkin Dinleme ve Kendini İfade Etmenin Bir Arada Kullanılması

*Çocuklara Kendini İfade Etme

Kendini doğru ifade etmenin yararları üzerinde durulur.

5

ETKİLİ İLETİŞİM

“OLUMLU

DAVRANIŞ

KAZANDIRMA

YOLLARI”

1. Örnek davranışlar sergileyerek çocuğun olumlu davranışlar kazanmasını teşvik eder.

2. Çocuğa olumlu davranışlar kazandırmada önleyici açıklamanın nasıl yapıldığını söyler.

3. Çocuğa istenilen bir davranışı kazandırmak için nasıl bir ortam hazırlanması gerektiğini öğrenir.

4. Kural koymanın çocuğun gelişimindeki etkisini değerlendirir.

5. Çocuğa kural koyarken ve uygularken nelere dikkat edilmesi gerektiğini fark eder.

6. Çocukla iletişiminde tutarlı olmanın önemini açıklar.

7. Çocuğu takdir ve teşvik ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenir.

8. Çocuğu eleştirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini örneklerle açıklar.

9. Olumlu davranış kazandırma yöntemlerinin aile-çocuk ilişkisine faydalarını ilişkilendirir.

*Benim Çocuğum

*Hedefi Vurma

*Olumlu Disiplin Yöntemlerini Uygulama

Olumlu disiplin yöntemleri örneklerle açıklanır.

6

İSTENMEYEN

DAVRANIŞLARI

DEĞİŞTİRME

YÖNTEMLERİ

1. Çocukta olumsuz davranışın nedeni üzerinde düşünmesi gerektiğini fark eder.

2. İstenmeyen davranışları ortadan kaldırmak için yapılması gerekenleri söyler.

3. Farklı çözüm yollarını örneklerle açıklar.

4. Farklı çözüm yollarını uygulamaya istekli olur.

*Olumsuz Davranışları Azaltma Yöntemlerinin Birlikte Kullanılması *Olumlu Disiplin Yöntemleri Uygulama

Çözüm yolları tek tek örneklerle açıklanır.

7

TEMEL

ALIŞKANLIKLAR

(ÇOCUĞA

OLUMLU

ALIŞKANLIKLAR

KAZANDIRMA)

1. Çocuğun yaşına ve gelişimine uygun sorumluluk verilmesi konusunda fikir sahibi olur.

2. Çocuğun sorumluluk alanlarını tanımlar.

3. Her sorumluluk alanıyla ilgili ne tür sorumlulukları olduğunu söyler.

4. Çocuğun farklı alanlardaki sorumluluk bilincinin nasıl geliştirileceğini söyler.

5. Çocuğuna ders çalışma alışkanlığı kazandırmak için yapabileceklerini örneklerle açıklar.

6. Çocuğunun olumlu arkadaşlık ilişkileri geliştirmesine destek olur.

*Çocuğumuzun Olumlu Yönlerine Odaklanma

*Öz Bakım Becerilerini Desteklemek

*Evde Çocuklara Verilen Sorumluluklar

*Sorumluluk Kazandırmak

Sağlıklı beslenmenin önemi ve bunun nasıl başarılabileceği konusunda anne-babalara destek sağlanır.

8

BEDENSEL VE CİNSEL GELİŞİM

1. Bedensel gelişimin kapsamını açıklar.

2. Çocuğun bedensel gelişimini destekleyebilmek için neler yapması gerektiğini açıklar.

3. Çocuğun cinsel gelişim özelliklerini kavrar.

4. Çocukların cinsellikle ilgili sorabilecekleri sorular ve bu soruları cevaplarken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda fikir sahibi olur.

5. Çocuklarına cinsiyet farkı gözetmeden eşit davranmaya istekli olur.

*Büyük Küçük Hareketler

*Cinsel Eğitim

*Çocukları Desteklemek

Gelişim alanlarının bir-biriyle ilişkisi ve gelişimin bir bütün olduğu üzerinde durulur.

Cinsiyet farklılığının çocuklarla ilişkisinde fark yaratmaması gerektiği üzerinde önemle durulur.

9

ZİHİNSEL GELİŞİM VE DİL GELİŞİMİ

1. Çocuğun bilişsel gelişim özelliklerini fark eder.

2. Çocuğun bilişsel gelişimini desteklemek için neler yapabileceğini değerlendirir.

3. Çocuğun dil gelişim özelliklerini fark eder.

4. Çocuğun dil gelişimini desteklemek için neler yapabileceğini değerlendirir.

5. Bilişsel ve dil gelişimini olumlu/olumsuz etkileyen faktörleri irdeler.

*Bilişsel/Zihinsel Gelişimi Desteklemek İçin *Kitap Hediye Etme *Karşılaştırmanın Etkileri

*Farklı Yönleri Destekleme

*Art Arda Cümle Söyleme Uygulaması: "Eğer...olursa...olur.”

Gelişim alanlarının bir-biriyle ilişkisi ve gelişimin bir bütün olduğu üzerinde durulur.

10

SOSYAL, DUYGUSAL GELİŞİM VE BENLİK GELİŞİMİ

1. Çocuğun sosyal ve duygusal gelişim özelliklerini kavrar.

2. 7-11 yaş çocuğunun benlik gelişimi özelliklerini fark eder.

3. Çocuğun benlik gelişimini destekleme yollarını örneklerle açıklar.

4. Çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini destekleme yollarını örneklerle açıklar.

5. 7-11 yaş çocuğunda öz güven gelişiminin özelliklerini fark eder.

6. Çocuğun öz güven gelişimini destekleme yollarını örneklerle açıklar.

7. Çocuğun değerler gelişimini destekleme yollarını açıklar.

8. Ön ergenlik hakkında bilgi sahibi olur.

9. Çocuğu ergenliğe hazırlama yollarını öğrenir.

10.Çocukta iç denetim geliştirme yollarını ve düzeye uygun ahlak kurallarına uymanın önemini örneklerle açıklar.

*Sosyal ve Duygusal Gelişim Özellikleri *Örnek Olay İncelemeleri

Velilere; çocukların iç denetim geliştirmeleri ve sosyal kurallara uymaları için neler yapabilecekleri konusunda destek sağlanır.

11

YAŞAM

OLAYLARI

1. Stres ve travmanın ne olduğunu; neden ve nasıl oluştuğunu fark eder.

2. Stresli durumlarda ve travma sonrasında kendi duygu durumunu ifade eder.

3. Kendisine yardım etmek için neler yapması gerektiğini açıklar.

4. Karşılaştığı zor durumu çocuğa nasıl aktaracağını öğrenir.

5. Çocukların stres kaynaklarını örneklerle ifade eder.

6. Çocukların yaşadığı stresle nasıl baş edeceğini kavrar.

7. Davranış ve uyum sorunlarını irdeler.

8. Davranış ve uyum sorunlarıyla karşılaştığında neler yapabileceğini değerlendirir.

*Nefes Alma Alıştırması *Gevşeme Alıştırması *Elif’in Sorunu

Karşılaşılabilecek sorunlar ele alınır.

12

ÇOCUK

HAKLARI

1. Çocuk hakları kavramını ve temel dayanaklarını fark eder.

2. İhmal ve istismar kavramlarının tanımını öğrenir.

3. İhmal ve istismar biçimlerini örneklerle açıklar.

4. İhmal ve istismarın çocuklar üzerindeki etkilerini değerlendirir.

5. İhmal ve istismarın önlenmesi için gerekli sorumlulukları almaya istekli olur.

6. Hakların ihlali durumunda başvurulacak kurum ve kuruluşları ifade eder.

7. Çocuk haklarına uygun bir anne baba tutumu sergilemeye istekli olur.

*Çocuklar Manşetlerde

*Çocuklara Yönelik İhmal ve İstismar

İhmal ve istismara engel olabilmek için insan ve çocuk haklarına uygun anne baba tutumları açıklanır.

13

ÇOCUKLA

NİTELİKLİ

ZAMAN

GEÇİRMEK

VE OYUN

OYNAMAK

1. Çocuğun ailesiyle birlikte zaman geçirmesinin önemini fark eder.

2. Etkili zaman geçirmenin önemini ifade eder.

3. Çocuğu ile birlikteyken zamanı etkin olarak kullanma yollarını fark eder.

4. Çocukların arkadaşlarıyla zaman geçirmesi için gereken desteği sağlar.

5. Bu dönemde çocuğun gelişiminde oyunun önemini irdeler.

6. Çocuğun oyun oynaması için uygun ortam hazırlayabilir.

7. Çocukla birlikte oyun oynar.

8. Oyuncak seçerken dikkat etmesi gerekenleri örneklerle açıklar.

9. Çocuk gelişimine uygun oyuncak seçer.

10. Bilgisayar, TV ve İnternetin doğru kullanımını irdeler.

11. Çocuğu ile etkin zaman geçirmek için plan yapar.

*Çocukla Etkili Zaman Geçirmek

*Çocuklar Arkadaşlarıyla Olmak İstemiyorsa *Biz de Çocuktuk *Akşamları Evde Nasıl Vakit Geçiriyoruz? *Birlikte Hangi Oyunu Oynayalım?

Çocukla birlikte zaman geçirmenin önemi vurgulanır.

1.Özel gereksinimli bireylerin kimler olduğunu bilir.

2.Özel gereksinimli bireylerin özelliklerini bilir.

ÖZEL

GEREKSİNİMLİ

BİREYLERE

DUYARLILIK


 

3.Özel gereksinimli bireylere sahip olan ailelerin yaşadıkları sorunları bilir.

4.Özel gereksinimli bireylere sahip olan ailelerin duygu ve tepkilerini açıklar.

5.Özel gereksinimli bireyleri topluma nasıl kazandırılacağını örneklerle açıklar.

6.Kaynaştırma eğitiminin özelliklerini bilir.

7.Kaynaştırma eğitiminin yararlarını açıklar.

8.Kaynaştırma eğitiminin başarısını engelleyen etmenlere örnekler verir.

rize derepazarı halk eğitim merkezi, derepazarı halk eğitim merkezi, rize derepazarı hem, derepazarı hem, rize derepazarı halk eğitim, derepazarı halk eğitim, rize derepazarı halk eğitim merkezi adresi, rize derepazarı halk eğitim merkezi telefonu, rize derepazarı halk eğitim merkezi telefon numarası, rize derepazarı halk eğitim merkezi tel no, derepazarı halk eğitim merkezi adresi, derepazarı halk eğitim merkezi telefonu, derepazarı halk eğitim merkezi telefon numarası, derepazarı halk eğitim merkezi tel no, rize derepazarı hem adresi, rize derepazarı hem telefonu, rize derepazarı hem telefon numarası, rize derepazarı hem tel no, derepazarı hem adresi, derepazarı hem telefonu, derepazarı hem telefon numarası, derepazarı hem tel no, rize derepazarı halk eğitim adresi, rize derepazarı halk eğitim telefonu, rize derepazarı halk eğitim telefon numarası, rize derepazarı halk eğitim tel no, derepazarı halk eğitim adresi, derepazarı halk eğitim telefonu, derepazarı halk eğitim telefon numarası, derepazarı halk eğitim tel no, rize derepazarı halk eğitim merkezi telefon no, derepazarı halk eğitim merkezi telefon no, rize derepazarı hem telefon no, derepazarı hem telefon no, rize derepazarı halk eğitim telefon no, derepazarı halk eğitim telefon no